Tải ngay mẫu biểu biên bản đối chiếu công nợ theo quy định mới nhất

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc đối chiếu công nợ là một quy trình không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ, đó là căn cứ để kiểm tra xem quá trình thanh toán công nợ có được tiến hành đúng hay không. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về vấn đề này, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp.

Đối chiếu công nợ là gì?

Đối chiếu công nợ là quá trình so sánh các khoản công nợ được ghi chép trên sổ sách của doanh nghiệp với thông tin mà khách hàng hoặc nhà cung cấp đang ghi nhận. Mục tiêu của quá trình này là kiểm tra tính chính xác của các khoản công nợ mà hai bên đang có.

Trong quá trình đối chiếu công nợ, doanh nghiệp phải thu thập đầy đủ các chứng từ đã được xác nhận bởi các bên liên quan để chứng minh tính xác thực của các số liệu ghi trên sổ sách.

Mục đích

  • Đối với kế toán, đối chiếu công nợ giúp quản lý tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả hoặc phải thu của doanh nghiệp.
  • Khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, biên bản đối chiếu công nợ là một chứng từ quan trọng để kiểm tra xem các giao dịch mua bán có được thanh toán đúng quy định pháp luật hay không.
  • Giúp kế toán đánh giá mức độ nợ còn lại của doanh nghiệp, có phù hợp với tình hình hiện tại hay không.

Biên bản đối chiếu công nợ là gì?

Một biên bản đối chiếu công nợ là văn bản được hai bên cùng ký để xác nhận khoản nợ mà một bên có nghĩa vụ phải trả cho bên còn lại. Biên bản này là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán giữa bên mua và bên bán, đặc biệt là việc thanh toán các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, xem có được thực hiện đúng quy định hay không.

Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Dưới đây là mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2021 mà doanh nghiệp có thể tham khảo:

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022

Thực tế, có rất nhiều mẫu biên bản đối chiếu công nợ khác nhau. Do đó, nội dung của biên bản vẫn chưa có quy định chung. Kế toán có thể lựa chọn nội dung phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong mỗi biên bản thường bao gồm các thông tin sau:

  • Tên đầy đủ của doanh nghiệp.
  • Địa chỉ và thông tin liên hệ.
  • Thời gian bắt đầu lập biên bản.
  • Thông tin chi tiết về bên mua và bên bán.
  • Thông tin cụ thể về khoản nợ.
  • Kết luận sau quá trình đối chiếu công nợ.
  • Chữ ký pháp lý xác nhận giữa hai bên…

Giá trị pháp lý của biên bản này?

Biên bản đối chiếu công nợ cần có chữ ký và con dấu của cả hai bên để chứng thực giá trị của khoản nợ. Điều này là rất quan trọng trong việc xác định khoản nợ mà bên có nghĩa vụ phải trả cho bên có quyền.

Tuy nhiên, nếu biên bản đối chiếu công nợ không có chữ ký và con dấu của bên có nghĩa vụ, thì nó sẽ không được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý khi lập biên bản đối chiếu công nợ, yêu cầu bên có nghĩa vụ ký và đóng dấu xác nhận để có chứng cứ trong trường hợp có tranh chấp và có thể tiến hành thủ tục tại tòa án.

Tổng kết

Trên đây là những chia sẻ về biên bản đối chiếu công nợ mà kế toán cần biết. Hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình này và có thêm kiến thức, kỹ năng để lập biên bản đúng quy chuẩn và đảm bảo tính chính xác cao.