Chính sách bảo mật

Chúng tôi, tại ASUS – Khai Xuân Bứt Phá, Quà Tặng Trao Tay, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập và sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia các khảo sát hoặc thực hiện giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, liên lạc với bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc tuân thủ các quy định pháp luật.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web bên ngoài này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét và đọc chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này được đăng, bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.