Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng sau đây:

Chấp nhận điều khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web.

Bản quyền: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, và mã nguồn, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc của bên sở hữu. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ: Khi sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web, bạn đồng ý tuân thủ các quy định và hướng dẫn được cung cấp. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản này.

Trách nhiệm của người dùng: Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web này một cách đúng đắn và không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào.

Thay đổi và cập nhật: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

Giải quyết tranh chấp: Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.