Thẻ định dạng văn bản trong HTML – Cách tạo trải nghiệm đọc tuyệt vời cho người dùng

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Những thẻ định dạng văn bản trong HTML không chỉ là công cụ giúp trang web trở nên trực quan hơn, mà còn tạo ra trải nghiệm đọc tuyệt vời cho người đọc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng Mytour khám phá cách sử dụng các thẻ định dạng văn bản trong HTML để tạo ra những điểm nhấn độc đáo cho nội dung của bạn.

Sử dụng thẻ định dạng văn bản trong HTML

Thẻ p trong HTML được sử dụng để xác định nội dung của một đoạn văn bản. Mọi nội dung nằm trong thẻ p và được đóng bởi thẻ p đều được xem là một đoạn văn bản.

Tuy trình duyệt hiểu định dạng một dòng như là một đoạn văn bản, thậm chí khi không có thẻ đóng, nhưng để tránh lỗi không mong muốn, chúng ta nên sử dụng thẻ đóng.

Ví dụ: Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng thẻ định dạng văn bản trong HTML.

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Sau khi áp dụng thẻ định dạng p cho đoạn văn bản, kết quả sẽ trở nên như sau:

Cách Hiển thị Thẻ HTML

Về cách thức hiển thị các thẻ HTML:

  • Trên mọi kích thước màn hình, từ lớn đến nhỏ và trên các cửa sổ thay đổi kích thước, kết quả hiển thị sẽ thay đổi theo nhiều cách khác nhau.
  • Trong HTML, chúng ta không thể thay đổi kết quả đầu ra bằng cách thêm khoảng trắng hoặc dòng mới trong mã HTML.
  • Trình duyệt sẽ tự động loại bỏ các khoảng trắng và dòng thừa khi hiển thị trang.

Ví dụ: Dưới đây là một minh họa về cách thẻ HTML được hiển thị.

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Kết quả đầu ra sẽ có dạng như sau:

Thẻ đóng trong HTML

Mặc dù hầu hết các trình duyệt hiển thị HTML đúng cách ngay cả khi chúng ta quên sử dụng thẻ đóng, việc sử dụng thẻ đóng vẫn được khuyến nghị để tránh mọi trường hợp lỗi có thể xảy ra.

Ví dụ: Dưới đây là một ví dụ minh họa.

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Dưới đây là kết quả đầu ra:

Thẻ ngắt xuống dòng trong HTML

Thẻ br trong HTML thường được sử dụng để tạo ngắt xuống dòng.

Ví dụ: Trong ví dụ dưới đây, thẻ br được sử dụng để ngắt xuống dòng.

Dưới đây là kết quả đầu ra:

Lưu ý: Thẻ br là một thẻ trống, điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải đóng thẻ.

Hiển thị bài thơ trong HTML

Ví dụ: Trong ví dụ dưới đây, các câu trong bài thơ sẽ được hiển thị trên một dòng duy nhất.

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Dưới đây là kết quả đầu ra:

Sử dụng phần tử pre trong HTML

Phần tử pre trong HTML là công cụ mạnh mẽ để hiển thị văn bản được định dạng sẵn. Văn bản bên trong phần tử pre sẽ được hiển thị với font chữ có chiều rộng cố định, giữ nguyên các dấu cách và dấu ngắt dòng.

Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng phần tử pre:

Dưới đây là kết quả đầu ra:

Các thẻ định dạng đoạn văn bản trong HTML

Dưới đây là danh sách các thẻ định dạng đoạn văn bản trong HTML:

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Phần tử Mô tả

  • Thẻ p Định nghĩa đoạn văn bản.
  • Thẻ p Chèn ngắt xuống dòng.
  • Thẻ pre Xác định văn bản được định dạng sẵn.

Trên đây là bài viết từ Mytour giới thiệu về các thẻ định dạng đoạn văn bản trong HTML. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi, đừng ngần ngại để lại ý kiến trong phần bình luận dưới bài viết.

Trong các bài viết sắp tới, Mytour sẽ tiếp tục chia sẻ về thuộc tính style trong HTML.