Mẹo học nguyên lý kế toán để dễ nhớ, dễ hiểu

Lý thuyết nguyên lý kế toán là nền tảng cơ bản của ngành kế toán, tạo ra những nguyên tắc quan trọng giúp quản lý các tài sản và hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, học lý thuyết nguyên lý kế toán có thể khá khó khăn và phức tạp. Vì vậy, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn một số mẹo giúp bạn dễ dàng nắm vững và hiểu rõ hơn về lý thuyết nguyên lý kế toán.

lý thuyết nguyên lý kế toán

Nội dung lý thuyết nguyên lý kế toán gồm:

1. Bản chất và đối tượng của kế toán

 • Đối tượng kế toán là tài sản của doanh nghiệp và sự vận động, thay đổi của tài sản trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nguồn hình thành tài sản bao gồm: Nợ phải trả (vay ngắn hạn, vay dài hạn,…) và nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn vốn kinh doanh, lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ của doanh nghiệp).
 • Các khái niệm và nguyên tắc kế toán được thừa nhận.

2. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 cách phân loại: kết cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình doanh thu, chi phí tạo ra doanh thu và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.

3. Tài khoản và ghi sổ kép

 • Kết cấu tài khoản và nguyên tắc phản ánh từng loại tài khoản.
 • Đối với tài sản: Khi phát sinh tăng, ghi Nợ; khi phát sinh giảm, ghi Có.
 • Đối với tài khoản nguồn vốn: Khi phát sinh tăng, ghi Có; khi phát sinh giảm, ghi Nợ.

4. Tính giá các đối tượng kế toán

 • Ví dụ: Tính giá trị còn lại của tài sản cố định, tính giá trị thực tế của vật liệu nhập,…
 • Phải áp dụng các phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ để tính giá các đối tượng kế toán.

5. Chứng từ kế toán và kiểm kê

 • Chứng từ kế toán là tài liệu gốc, có tính bằng chứng, tính pháp lý. Nội dung chứng từ phải có đầy đủ các thông tin cần thiết.
 • Kiểm kê là phương pháp kiểm tra trực tiếp số hiện có của các loại tài sản nhằm đối chiếu với số liệu do kế toán cung cấp.

6. Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp

 • Ví dụ: Kế toán tài khoản cố định, kế toán vật liệu, kế toán tiền lương,…
 • Học tốt từng khối kiến thức và thực hành nhiều bài tập liên quan để nắm vững và hiểu sâu hơn về các nghiệp vụ kế toán chủ yếu.

7. Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ kế toán

 • Sổ kế toán là các tờ sổ theo một mẫu nhất định, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế theo đúng phương pháp kế toán và dựa trên số liệu của chứng từ gốc.

Để học tốt môn nguyên lý kế toán, bạn cần lưu ý một số mẹo nhỏ sau:

 1. Học thuộc lòng bảng hệ thống tài khoản kế toán và ghi chú tài khoản đầu (5 và 7) mang tính chất Nguồn Vốn, tài khoản đầu (6 và 8) mang tính chất Tài Sản.
 2. Nhớ nguyên tắc định khoản khi có phát sinh: Xác định đối tượng kế toán, ghi Nợ trước và Có sau, ghi từng mục một, đảm bảo tổng giá trị ghi bên Nợ phải bằng tổng giá trị ghi bên Có.
 3. Làm nhiều bài tập liên quan để rèn kỹ năng và nắm vững nội dung học.

Tóm tắt nguyên lý kế toán ở các mục chương quan trọng và thực hành bài tập là phương pháp giúp bạn học tốt môn nguyên lý kế toán. Chúc bạn thành công!