Phân biệt một cách rõ ràng giữa Xuất Nhập Khẩu Và Logistics

Trong những năm gần đây, ngành xuất nhập khẩulogistics đã trở nên phổ biến hơn và được người ta biết đến nhiều hơn. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu và quá trình hội nhập của Việt Nam, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ngày càng phát triển và đi kèm với đó là sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics.

Nhắc đến xuất nhập khẩu là người ta gắn thêm từ logistics đằng sau. Sao lại vậy?

Xuất nhập khẩu, theo bản chất, là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, khi nhắc đến xuất nhập khẩu, mọi người thường đề cập đến việc mua bán hàng hóa. Đây là lĩnh vực được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Tổng quát, hoạt động xuất nhập khẩu là việc chuyển giao hàng hóa qua cửa khẩu, thông qua quá trình khai báo và thông quan hải quan. Mua bán hàng hóa quốc tế là hoạt động chủ yếu và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của chúng ta.

Vậy còn logistics là gì?

Trong quá khứ, ngành logistics được hiểu đơn giản là hoạt động vận tải. Tuy nhiên, ngành này ngày nay bao gồm nhiều hoạt động khác ngoài việc vận chuyển. Trong nước ta, ngành logistics đã phát triển từ lâu nhưng vẫn còn yếu kém và chưa thể tạo ra một hệ thống vững chắc để vận chuyển các lô hàng lớn và quốc tế.

Tuy nhiên, ngành logistics đang dần hội nhập với xu hướng chung và phát triển không chỉ trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa trong nước mà còn trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế, làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, quản lý kho bãi, vận chuyển hàng tới tay người tiêu dùng,…

Logistics thuộc xuất nhập khẩu hay xuất nhập khẩu thuộc logistics?

Có thể nói logistics được sinh ra để phục vụ xuất nhập khẩu, nhưng đây không phải tất cả. Logistics còn có nhiều nhiệm vụ khác ngoài việc phục vụ ngành xuất nhập khẩu. Nó là một lĩnh vực riêng biệt và không chỉ giới hạn trong phạm vi xuất nhập khẩu.

Tất nhiên, xuất nhập khẩu và logistics có mối quan hệ chặt chẽ và hai hoạt động này không thể tách rời. Để nhập hoặc xuất hàng, các công ty xuất nhập khẩu cần có bộ phận logistics hoặc thuê công ty logistics bên ngoài để xử lý thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa, quản lý kho bãi, thanh toán quốc tế,….

Image

Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi giúp doanh nghiệp Sản xuất xuất khẩu, gia công, chế xuất lập Báo cáo quyết toán theo Thông tư 39/2018/TT-BTC