Thay Màn Hình Tivi Bị Vỡ Giá Rẻ – Bảng Giá Rẻ Nhất 2024

Hệ Thống Điện Tử HT xin giới thiệu đến bạn dịch vụ thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ dưới đây. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 25 chi nhánh trên toàn quốc, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ sửa tivi tại nhà uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất hiện nay.

1. Bảng giá thay màn hình tivi bị vỡ hãng Sony

1.1 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 43 inch

Model Giá tham khảo
KD-43X77L 3.700.000
KD-43X85J 3.950.000
KD-43X86J 3.850.000
KD-43X80L 3.690.000
KD-43X81DK 3.200.000
KD-43X80K 3.700.000
KD-43X80J 3.000.000
KD-43X75K 3.200.000
KD-43X75 3.750.000
KD-43X75A 3.950.000

1.2 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 50 inch

Model Giá tham khảo
KD-50X85K 5.450.000
KD-50X85J 5.400.000
KD-50X86J 5.250.000
KD-50X80L 5.450.000
KD-50X81DK 5.000.000
KD-50X80K 5.950.000
KD-50X80J 5.400.000
KD-50X75K 5.700.000
KD-50X75 5.700.000
KD-50X75A 5.500.000

1.3 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 55 inch

Model Giá tham khảo
KD-55X75K 6.950.000
KD-55X80AJ 6.890.000
KD-55X80J 6.750.000
KD-55X80K 6.200.000
KD-55X81DK 6.500.000
KD-55X80L 6.200.000
KD-55X85J 6.850.000
KD-55X86J 6.000.000
KD-55X85K 6.950.000
XR-55X90K 6.450.000
KD-55X85L 6.450.000
XR-55X90L 6.450.000
XR-55A80J 6.000.000
XR-55A80K 6.750.000
XR-55A80L 6.450.000
XR-55A90J 6.000.000

1.4 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 65 inch

Model Giá tham khảo
XR-65A90J 7.000.000
XR-65A80L 7.450.000
XR-65A80K 7.950.000
XR-65A80J 7.250.000
XR-65X90L 7.450.000
KD-65X85L 7.950.000
XR-65X95K 7.400.000
XR-65X95J 7.950.000
XR-65X90K 7.450.000
KD-65X85K 7.450.000
KD-65X85J 7.750.000
KD-65X86J 7.950.000
KD-65X80L 7.450.000
KD-65X81DK 7.250.000
KD-65X80K 7.450.000
KD-65X80J 7.000.000
KD-65X80AJ 7.050.000
KD-65X75K 7.450.000

1.5 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 75 inch

Model Giá tham khảo
XR-75X90L 9.950.000
XR-75X95K 9.700.000
XR-75X90K 9.500.000
KD-75X85K 9.950.000
KD-75X86J 9.950.000
KD-75X80L 9.950.000
KD-75X80K 9.950.000
KD-75X80J 9.250.000

1.6 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 85 inch

Model Giá tham khảo
XR-85X95K 15.700.000
XR-85X95J 12.500.000
XR-85X90K 15.450.000
KD-85X85K 15.450.000
KD-85X86J 10.450.000
KD-85X80L 15.450.000

2. Bảng giá thay màn hình tivi bị vỡ hãng Samsung

2.1 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 43 inch

Model Giá tham khảo
QA43Q65A 3.950.000
QA43Q60B 3.100.000
QA43Q60C 3.950.000
QA43LS05B 3.450.000
UA43AU8100 3.950.000
UA43BU8000 3.950.000
UA43AU7200 3.200.000
UA43CU8000 3.700.000
UA43BU8500 3.950.000

2.2 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 50 inch

Model Giá tham khảo
QA50Q65A 5.950.000
QA50Q80B 5.950.000
QA50Q60C 5.950.000
QA50Q80A 5.950.000
QA50Q80C 5.950.000
QA50LS03A 5.450.000
QA50LS03B 5.200.000
QA50LS01BB 5.950.000
UA50AU8100 5.700.000
UA50BU8000 5.950.000
UA50AU7200 5.200.000
UA50BU8500 5.950.000
UA50CU8000 5.700.000

2.3 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 55 inch

Model Giá tham khảo
QA55QN90A 6.450.000
QA55QN85B 6.950.000
QA55QN90B 6.450.000
QA55QN85A 6.950.000
QA55QN90C 6.950.000
QA55QN85C 6.950.000
QA55Q65A 6.450.000
QA55Q60C 6.450.000
QA55Q70B 6.450.000
QA55Q60B 6.800.000
QA55Q80B 6.700.000
QA55Q70C 6.200.000
QA55Q80A 6.450.000
QA55Q80C 6.950.000
QA55Q80T 6.200.000
QA55LS03B 6.700.000
QA55LS01BA 6.950.000
UA55AU8100 6.700.000
UA55BU8000 6.450.000
UA55CU8000 6.450.000
UA55AU7200 6.350.000
UA55BU8500 6.450.000
QA55S95B 6.450.000
QA55S95CA 6.200.000

2.4 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 65 inch

Model Giá tham khảo
QA65QN90B 7.450.000
QA65QN85B 7.950.000
QA65QN700B 7.950.000
QA65QN85C 7.950.000
QA65QN90C 7.450.000
QA65Q65A 7.450.000
QA65Q60B 7.450.000
QA65Q60C 7.450.000
QA65Q70B 7.200.000
QA65Q80B 7.950.000
QA65Q70C 7.450.000
QA65Q80R 7.650.000
QA65Q60T 7.450.000
QA65Q80C 7.200.000
QA65LS03B 7.950.000
UA65AU8100 7.450.000
UA65BU8000 7.800.000
UA65CU8000 7.950.000
QA65S95B 7.950.000

2.5 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 75 inch

Model Giá tham khảo
QA75QN85A 9.450.000
QA75QN85B 9.450.000
QA75QN800A 9.500.000
QA75QN90C 9.450.000
QA75QN85C 9.450.000
QA75Q65A 9.950.000
QA75Q60B 9.450.000
QA75Q70B 9.450.000
QA75Q80C 9.450.000
QA75Q75R 9.990.000
QA75Q80B 9.500.000
QA75Q70C 9.450.000
QA75Q60C 9.950.000
QA75LS03B 9.950.000
UA75AU8100 9.450.000
UA75CU8000 9.950.000
UA75TU8100 9.900.000

2.6 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 85 inch

Model Giá tham khảo
QA85QN85A 12.950.000
QA85QN85B 13.950.000
QA85QN85C 12.950.000
QA85Q60B 13.950.000
QA85Q80B 13.950.000
QA85Q80C 13.950.000
QA85Q70C 13.450.000
UA85BU8000 13.950.000

3. Bảng giá thay màn hình tivi bị vỡ hãng LG

3.1 Bảng giá thay màn hình tivi LG 43 inch

Model Giá tham khảo
43UQ7550PSF 3.500.000
43UQ8000PSC 3.000.000
43UP7800PTB 3.600.000
43UP7750PTB 3.750.000
43NANO76SQA 3.700.000
43NANO75TPA 3.750.000

3.2 Bảng giá thay màn hình tivi LG 48 inch

Model Giá tham khảo
48A2PSA 4.725.000
48C1PTB 4.750.000
48A3PSA 4.450.000
48C2PSA 4.200.000

3.3 Bảng giá thay màn hình tivi LG 49 inch

Model Giá tham khảo
49NANO86TNA 4.450.000
49UN7300PTC 4.700.000
49NANO81TNA 4.950.000
49UN7290PTF 4.150.000
49UM7300PTA 4.900.000
49SM8100PTA 4.400.000
49UM7400PTA 4.450.000

3.4 Bảng giá thay màn hình tivi LG 50 inch

Model Giá tham khảo
50UQ7550PSF 5.200.000
50UQ8000PSC 5.700.000
50UP7800PTB 5.700.000
50UP7750PTB 5.900.000
50NANO76SQA 5.700.000
50NANO75TPA 5.000.000

3.5 Bảng giá thay màn hình tivi LG 55 inch

Model Giá tham khảo
55UQ8000PSC 6.000.000
55UQ7550PSF 5.650.000
55UP7750PTB 6.750.000
55UP7800PTB 6.450.000
55NANO76SQA 6.500.000
55NANO75TPA 6.900.000
55NANO86TPA 6.750.000
55A2PSA 6.450.000
55C1PTB 6.500.000
55A3PSA 6.450.000
55C2PSA 6.650.000
55G1PTA 6.000.000
55G2PSA 6.700.000
55C3PSA 6.950.000

3.6 Bảng giá thay màn hình tivi LG 65 inch

Model Giá tham khảo
65UQ7550PSF 7.250.000
65UQ8000PSC 7.000.000
65UR7550PSC 7.700.000
65UR9050PSK 7.950.000
65NANO76SQA 7.450.000
65QNED91TPA 7.200.000
65QNED86SQA 7.900.000
65A2PSA 7.300.000
65C2PSA 7.050.000
65A3PSA 7.950.000
65C3PSA 7.450.000
65G1PTA 7.500.000
65G2PSA 7.550.000

3.7 Bảng giá thay màn hình tivi LG 75 inch

Model Giá tham khảo
75UQ8000PSC 9.450.000
75UP7750PTB 9.050.000
75UR9050PSK 9.950.000
75UR7550PSC 9.600.000
75NANO76SQA 9.950.000
75QNED91TPA 9.950.000

4. Thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Hệ Thống Điện Tử HT

Hệ Thống Điện Tử HT chuyên thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ với những ưu điểm nổi bật sau đây:

 • Bảo hành 12 tháng khi thay màn hình tivi bị vỡ.
 • Kỹ thuật viên chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình.
 • Linh kiện chính hãng, cam kết không dùng hàng kém chất lượng.
 • Dịch vụ vận chuyển tivi tận nhà miễn phí khi khách hàng thay màn hình tivi giá rẻ tại Điện Tử HT.
 • Hotline hỗ trợ báo giá, tư vấn, bảo hành: 1900.9200 hoặc 0914.765.768
 • Thay màn hình tivi bị vỡ các hãng tivi sau: Sony, Samsung, LG, Toshiba, Panasonic, TCL, Sharp, Casper, Asanzo, Skyworth, Xiaomi,…
 • Hệ Thống Điện Tử HT với 25 chi nhánh, đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng ở mọi tỉnh thành trên cả nước.

Thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Hệ Thống Điện Tử HT

5. Các chi nhánh của Hệ Thống Điện Tử HT

6. Một số phản hồi của khách hàng về dịch vụ thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Điện Tử HT

Phản hồi của khách hàng về dịch vụ thay màn hình tivi bị vỡ tại Điện Tử HT

Phản hồi của khách hàng về dịch vụ thay màn hình tivi giá rẻ tại Điện Tử HT

Trên đây là thông tin chi tiết về giá thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Điện Tử HT. Nếu bạn có thắc mắc về giá hoặc cần tư vấn thêm về dịch vụ, hãy gọi ngay đến hotline: 1900.9200 hoặc 0914.765.768 ngay nhé.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Hotline: 1900.9200 – 0914.765.768
 • Website: dientuht.vn | hethongdientuht.com
 • Fanpage: facebook.com/suativichuyennghiep
 • Youtube: youtube.com/@dientuht
 • Thời gian hoạt động: Thứ 2 – Chủ Nhật: 8h00 – 19h00.

=> Xem thêm: Sửa tivi tại nhà – Bảng giá rẻ nhất 2023