Bảng tính Excel: Cách chuyển đổi giá trị chuỗi thành số

Trong công việc hàng ngày của chúng ta, việc làm việc với bảng tính Excel là không thể tránh khỏi. Một trong những vấn đề thường gặp là khi ta có một giá trị chuỗi trong ô, nhưng muốn chuyển đổi nó thành số để thực hiện các phép toán hay tính toán trên bảng tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi giá trị chuỗi thành số trong Excel bằng một công thức đơn giản.

Sử dụng công thức =VALUE() để chuyển đổi giá trị chuỗi thành số

Để chuyển đổi giá trị chuỗi thành số trong Excel, chúng ta có thể sử dụng công thức =VALUE(). Ví dụ, giả sử chúng ta có một giá trị chuỗi “2008” trong ô A2. Chúng ta có thể gõ vào ô B2 công thức =VALUE(A2) để chuyển đổi giá trị chuỗi này thành số.

=VALUE(A2)

Sau khi gõ công thức này và nhấn Enter, ô B2 sẽ hiển thị giá trị số 2008. Bây giờ ta đã thành công trong việc chuyển đổi giá trị chuỗi thành số trong bảng tính Excel.

Ứng dụng trong thực tế

Việc chuyển đổi giá trị chuỗi thành số trong Excel có thể rất hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, khi ta làm việc với dữ liệu tài chính hoặc dữ liệu liên quan đến thời gian, việc chuyển đổi giá trị chuỗi thành số sẽ giúp ta thực hiện các phép toán hay tính toán một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Với công thức =VALUE(), ta có thể áp dụng cho các ô khác trong bảng tính để chuyển đổi giá trị chuỗi thành số. Điều này giúp ta tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Kết luận

Trên đây là cách chuyển đổi giá trị chuỗi thành số trong bảng tính Excel bằng công thức =VALUE(). Việc này giúp ta tiện lợi và chính xác hơn trong việc làm việc với dữ liệu số trong Excel.