Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt: Tạo sự thu hút và hiệu quả

Kế toán tiền mặt luôn là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của kế toán trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc nắm rõ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt là cực kỳ quan trọng. Với mục tiêu đem đến thông tin hữu ích về quy trình này, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về quy trình luân chuyển chứng từ kế toán thu và chi tiền mặt.

Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt

1. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán theo thông tư BTC

Theo quy định tại thông thư 133 và thông tư 200 của Bộ tài chính, quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt diễn ra theo các bước sau:

 • Bước 1: Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán.
 • Bước 2: Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt.
 • Bước 3: Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán.
 • Bước 4: Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

2. Các loại chứng từ liên quan đến “Tiền Mặt”

Có nhiều loại chứng từ kế toán Tiền mặt, bao gồm Phiếu Thu, Phiếu Chi, Giấy đề nghị thanh toán, Giấy đề nghị tạm ứng, và nhiều hơn nữa. Để hiểu rõ hơn về quy trình này, chúng ta sẽ xem xét hai trường hợp cụ thể:

 • Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán thu tiền mặt
 • Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi tiền mặt

Chỉ 2.000.000đ – Tiết kiệm gấp đôi thời gian cho kế toán

Banner Kaike Basic

3. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán thu tiền mặt

Cụ thể, quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền mặt diễn ra như sau:

 1. Khi có người nộp tiền, kế toán tiền mặt viết phiếu thu thành 3 liên.
 2. Trình kế toán trưởng ký duyệt phiếu thu (3 liên).
 3. Chuyển trả lại 3 liên phiếu thu cho kế toán tiền mặt. Kế toán tiền mặt lưu liên 1.
 4. Chuyển liên 2, 3 cho thủ quỹ.
 5. Thủ quỹ thu tiền và ký nhận vào phiếu thu (liên 2 và liên 3).
 6. Chuyển phiếu thu cho người nộp tiền ký nhận (2 liên). Người nộp tiền giữ lại liên 3, chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ. Thủ quỹ ghi sổ quỹ.
 7. Thủ quỹ chuyển phiếu thu (liên 2) cho kế toán tiền mặt.
 8. Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt.
 9. Chuyển phiếu thu cho bộ phận liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả phiếu thu về cho kế toán tiền mặt.
 10. Kế toán tiền mặt lưu phiếu thu và kết thúc quy trình.

4. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi tiền mặt

Đối với quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi tiền mặt, các bước thực hiện là:

 1. Bộ phận liên quan hoặc người nhận tiền chuẩn bị chứng từ liên quan đến việc chi tiền.
 2. Bộ phận liên quan nộp chứng từ cho bộ phận duyệt chi. Bộ phận này duyệt chi.
 3. Kế toán tiền mặt căn cứ duyệt chi viết phiếu chi thành 3 liên.
 4. Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký phiếu chi (3 liên).
 5. Kế toán tiền mặt nhận lại phiếu chi đã ký và lưu liên 1.
 6. Chuyển phiếu chi (liên 2, liên 3) cho thủ quỹ.
 7. Thủ quỹ xuất quỹ, chi tiền và ký phiếu chi (liên 2, liên 3).
 8. Người nhận tiền ký phiếu chi, giữ lại liên 3 rồi chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ. Thủ quỹ ghi sổ quỹ.
 9. Thủ quỹ chuyển liên 2 cho kế toán tiền mặt.
 10. Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt rồi chuyển phiếu chi cho bộ phận liên quan ghi sổ kế toán, sau đó chuyển trả lại cho kế toán tiền mặt.
 11. Kế toán tiền mặt lưu phiếu chi và kết thúc quy trình.

5. Tóm lại

Gương nhìn tổng quan về hai quy trình trên cho thấy, kế toán và các bộ phận liên quan đều tuân thủ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán theo thông thư của Bộ Tài chính. Đồng thời, phần mềm kế toán Kaike hiện nay đáp ứng đầy đủ yêu cầu của kế toán trong phân hệ tiền mặt. Bên cạnh đó, phần mềm còn cung cấp các chức năng tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền, và dự báo dòng tiền ra/vào trong tương lai, giúp doanh nghiệp tối ưu quá trình sản xuất kinh doanh và tối thiểu hóa thời gian nhập liệu.

Để tiếp cận các tính năng này với mức chi phí tối thiểu, Kaike là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp. Với đầy đủ tác vụ kế toán cùng phân hệ quản trị tài chính doanh nghiệp được tích hợp, Kaike đã thu hút được sự quan tâm của nhiều kế toán và giám đốc.

Các bài viết liên quan:

 • Công việc của kế toán tiền mặt
 • Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương
 • Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200 & 133