Những thao tác đơn giản với cách xếp loại trong Excel

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, làm việc với các con số trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong lĩnh vực giáo dục, việc xếp loại học sinh trong Excel là công việc thường xuyên được thực hiện. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn những thao tác đơn giản để xếp loại trong Excel.

Cách xếp loại trong Excel là gì?

Việc xếp loại trong Excel có thể dễ dàng nhờ vào các công cụ có sẵn trong phần mềm. Bạn chỉ cần nhập điều kiện và Excel sẽ giúp bạn tự động xếp loại. Kết quả sẽ được hiển thị trong một bảng báo cáo hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, bài viết này cũng sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo sau khi đã xếp loại.

Chi tiết hơn về cách xếp loại

Để hiểu rõ hơn về cách xếp loại, bạn cần phải nắm vững cách xếp hạng, cách xếp thứ tự và cách tính xếp loại trong Excel. Việc này đòi hỏi bạn làm việc nhiều với hàm IF – một hàm quan trọng trong Excel. Hàm IF được sử dụng để kiểm tra các điều kiện và trả về kết quả tương ứng. Hàm IF không chỉ có thể áp dụng cho một điều kiện mà còn có thể kết hợp nhiều điều kiện với nhau.

Hướng dẫn cách tính xếp loại trong Excel

Để tính toán xếp loại trong Excel, bạn cần sử dụng cú pháp sau: IF(Logic_test, value_if_true, value_if_false). Trong đó:

  • Logic_test là biểu thức logic (giá trị true hoặc false).
  • value_if_true là giá trị trả về nếu biểu thức logic đúng.
  • value_if_false là giá trị trả về nếu biểu thức logic sai.

Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện IF với nhau để áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn xếp loại và tính toán trong Excel một cách linh hoạt.

Ví dụ minh họa:

Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng dữ liệu

Để xếp loại học sinh, ta có các điều kiện sau:

  • Nếu điểm trung bình trên 8.0, học sinh được xếp loại giỏi.
  • Nếu điểm trung bình từ 6.5 đến dưới 8.0, học sinh được xếp loại khá.
  • Nếu điểm trung bình dưới 6.5, học sinh được xếp loại trung bình.

Công thức để xếp loại trong Excel có thể được viết như sau:

=IF(G3>=8,"Giỏi",IF(AND(G3<8,G3>=6.5),"Khá",IF(G3<6.5,"Trung Bình")))

Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Bảng kết quả

Như bạn có thể thấy, không có học sinh nào được xếp loại giỏi trên 8.0.

Cách dùng hàm AND, OR trong hàm IF sẽ có giống như hàm xếp loại học lực trong Excel

Dưới đây là ví dụ về cách xếp loại học lực trong Excel với các yêu cầu mặc định:

Bảng dữ liệu

Khi áp dụng các yêu cầu sau, ta có:

  • Sinh viên nào xếp loại giỏi và không có môn nào dưới điểm 7 sẽ nhận được học bổng trị giá 240.000 đồng.
  • Sinh viên nào xếp loại giỏi hoặc khá và có môn dưới điểm 7 sẽ nhận được học bổng trị giá 180.000 đồng.
  • Sinh viên xếp loại trung bình sẽ không nhận được học bổng.
  • Sinh viên xếp loại yếu sẽ phải nộp thêm 180.000 đồng để có thể học lại.

Công thức để tính toán xếp loại học lực trong Excel có thể được viết như sau:

=IF(AND(J3="giỏi",MIN(D3:G3)>=7),240000,IF(OR(AND(J3="giỏi",MIN(D3:G3)<7),J3="khá"),180000,IF(J3="trung bình",0,-180000)))

Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Bảng kết quả

Bài viết trên đây là tóm tắt về cách xếp loại trong Excel. Hy vọng bạn đã chú ý và thực hiện thành công các thao tác này. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách sắp xếp trong Excel và cách sử dụng hàm IF để nâng cao hiệu suất làm việc của mình.