Bí quyết Thao tác với bảng tính trong Tin học 7

Điều chỉnh độ rộng cột

Khi làm việc với bảng tính, điều chỉnh độ rộng cột rất quan trọng để hiển thị dữ liệu một cách dễ nhìn và rõ ràng. Dưới đây là những bước cơ bản để thực hiện điều này:

Điều chỉnh độ rộng cột

 1. Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột.
 2. Kéo thả sang phải để mở rộng hoặc sang trái để thu hẹp độ rộng cột.

Điều chỉnh độ rộng cột sẽ giúp bạn tạo ra một bảng tính chuyên nghiệp và dễ quản lý. Hãy xem hình 1 dưới đây để hiểu rõ hơn về quy trình này.

Hình 1. Điều chỉnh độ rộng cột

Điều chỉnh độ rộng cột

Thay đổi độ cao của các hàng

Bên cạnh điều chỉnh độ rộng cột, bạn cũng có thể thay đổi độ cao của các hàng trong bảng tính. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo dữ liệu hiển thị đúng và dễ nhìn. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng.
 2. Kéo thả xuống dưới để mở rộng hoặc lên trên để thu hẹp độ cao hàng.

Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể tùy chỉnh độ cao của hàng để phù hợp với nội dung trong bảng tính. Hãy xem hình 2 dưới đây để biết thêm chi tiết.

Hình 2. Thay đổi độ cao của các hàng

Thay đổi độ cao của các hàng

Lưu ý: Nhấp đúp chuột lên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ tự động điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng để khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.

Chèn thêm cột và hàng

Đôi khi, bạn cần thêm cột hoặc hàng để tăng tính linh hoạt và cải thiện bảng tính. Dưới đây là một số bước để thực hiện việc này:

Thao tác chèn thêm 1 cột:

 1. Nhấp chuột vào cột bạn muốn thêm.
 2. Chọn INSERT và sau đó chọn COLUMNS để thêm 1 cột mới.

Chèn thêm 1 cột

Thao tác chèn thêm 1 hàng:

 1. Chọn vị trí cần chèn hàng.
 2. Chọn INSERT và sau đó chọn ROWS để thêm 1 hàng mới.

Chèn thêm 1 hàng

Lưu ý:

 • Trong chương trình bảng tính, cột luôn được chèn thêm về phía bên trái và hàng luôn được chèn phía trên.
 • Nếu bạn chọn nhiều cột hoặc hàng trước khi thực hiện thao tác chèn, số cột hoặc số hàng mới sẽ đúng bằng số cột và số hàng đã chọn.

Xóa cột hoặc hàng

Nếu bạn không cần sử dụng cột hoặc hàng nào trong bảng tính, bạn có thể xóa chúng để giữ cho bảng gọn gàng và dễ nhìn. Dưới đây là các bước để xóa cột hoặc hàng:

Thao tác xóa 1 cột:

 1. Nhấp chuột vào cột bạn muốn xóa.
 2. Chọn EDIT và sau đó chọn DELETE.

Xóa 1 cột

Thao tác xóa 1 hàng:

 1. Nhấp chuột vào hàng bạn muốn xóa.
 2. Chọn EDIT và sau đó chọn DELETE.

Xóa 1 hàng

Lưu ý: Khi xóa cột hoặc hàng, các cột bên phải sẽ được đẩy sang trái và các hàng phía dưới sẽ được đẩy lên trên.

Sao chép dữ liệu và công thức

Đôi khi, bạn có nhu cầu sao chép dữ liệu hoặc công thức từ một ô hoặc một tập hợp các ô khác để sử dụng trong các ô khác. Dưới đây là các bước để thực hiện việc sao chép này:

 1. Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn sao chép.
 2. Nhấp nút Copy trên thanh công cụ (hoặc nhấn Ctrl+C).
 3. Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào.
 4. Nhấp nút Paste trên thanh công cụ (hoặc nhấn Ctrl+V).

Lưu ý: Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ sẽ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối với ô đích.

Di chuyển dữ liệu và công thức

Ngoài việc sao chép, bạn cũng có thể di chuyển dữ liệu hoặc công thức từ một vị trí sang vị trí khác trong bảng tính. Dưới đây là cách để thực hiện việc này:

 1. Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn di chuyển.
 2. Nhấp nút Cut trên thanh công cụ (hoặc nhấn Ctrl+X).
 3. Chọn ô muốn đưa thông tin được di chuyển vào.
 4. Nhấp nút Paste trên thanh công cụ (hoặc nhấn Ctrl+V).

Lưu ý: Khi di chuyển dữ liệu, các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh và nó sẽ được sao chép y nguyên.


Với những bước và gợi ý trên, bạn đã có thể tự tin thao tác với bảng tính trong Tin học 7. Hãy thử áp dụng chúng để tạo ra những bảng tính chuyên nghiệp và dễ quản lý!

Article Source: Provided content