Sơ đồ chữ T tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” theo TT133

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sơ đồ chữ T tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” theo thông tư 133. Sơ đồ này sẽ phản ánh cách hạch toán tài khoản 911 theo thông tư 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn về sơ đồ chữ T tài khoản 911, chúng ta sẽ nghiên cứu các nội dung sau: Kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911.

Kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường. Đây bao gồm kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ.

Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” theo thông tư 133

Nguyên tắc kế toán khi hạch toán tài khoản 911 được chỉ định rõ trong Điều 68 của thông tư 133/2016/TT-BTC. Bạn cũng có thể tham khảo bài viết “Cách hạch toán tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”” của Kế Toán Hà Nội để hiểu rõ hơn về nguyên tắc kế toán này.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”

Tài khoản 911 bao gồm các mục sau:

  • Bên nợ: Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.
  • Bên có: Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ.
  • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.
  • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Kết chuyển lãi.
  • Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

Nếu bạn chỉ cần hiểu rõ những nội dung trên, bạn có thể nhìn vào sơ đồ chữ T để hình dung được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến TK 911.

Sơ đồ chữ T tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” theo thông tư 133

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi xem sơ đồ chữ T tài khoản 911, bạn có thể tham khảo cách hạch toán TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” theo thông tư 133.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (điều khoản) các tài khoản hoặc chưa có chế độ kế toán hiệu quả, bạn có thể tham khảo khóa học “Kế toán tổng hợp thực tế” của Kế Toán Hà Nội.

Nếu bạn là một kế toán đã có kinh nghiệm, nhưng muốn nâng cao kiến thức về nghiệp vụ để khẳng định mình, mời bạn tìm hiểu về lớp ôn thi “Chứng chỉ đại lý thuế”. Ở đó, các thầy cô sẽ giúp bạn đạt được chứng chỉ đại lý thuế trong tay.