Sơ đồ chữ T tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” theo TT133

Trong quá trình nghiên cứu về kế toán, chúng ta không thể bỏ qua tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” theo Thông tư 133. Đây là một sơ đồ quan trọng, phản ánh cách hạch toán cho tài khoản 214 theo quy định của Thông tư 133. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sơ đồ chữ T tài khoản 214, cùng với nguyên tắc hạch toán và cấu trúc phản ánh của tài khoản này.

Tài khoản 214 theo Thông tư 133 là gì?

Theo điều 32 của Thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 214 được sử dụng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn lũy kế của các loại tài sản cố định và bất động sản đầu tư trong quá trình sử dụng. Điều này bao gồm trích khấu hao tài sản cố định, bất động sản đầu tư và các khoản tăng, giảm hao mòn khác của tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” theo TT 133

Để hiểu rõ hơn về sơ đồ chữ T tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán tài khoản 214, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc hạch toán của tài khoản này. Bạn có thể xem nguyên tắc hạch toán của tài khoản 214 tại điều 32 của Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” của Kế Toán Hà Nội.

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 214 “Hao mòn tài sản cố định” theo TT 133

Theo quy định của Thông tư 133, tài khoản 214 có cấu trúc và nội dung như sau:

  • Bên nợ: Phản ánh giá trị hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư giảm do trích khấu hao, thanh lý, nhượng bán, điều động cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác,…
  • Bên có: Phản ánh giá trị hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư tăng do trích khấu hao,…

Số dư bên có sẽ là giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định, bất động sản đầu tư hiện có cuối kỳ ở doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” theo TT 133

Dưới đây là sơ đồ chữ T tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” theo Thông tư 133 để giúp bạn dễ dàng hình dung và hiểu rõ nhất về nội dung phản ánh và cách hạch toán tài khoản 214.

Sơ đồ chữ T tài khoản 214 "Hao mòn tài sản cố định" theo TT133

Hi vọng qua sơ đồ chữ T tài khoản 214 theo TT 133, bạn đã có cái nhìn nhanh nhất về nội dung phản ánh của tài khoản 214 và cách hạch toán nó.

Nếu bạn chưa nắm vững cách hạch toán (điều khoản) các tài khoản hoặc chưa có kỹ năng hạch toán nhanh và chính xác, bạn có thể tham khảo khóa học Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế của Kế Toán Hà Nội.

Nếu bạn là một kế toán chuyên nghiệp, muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ để khẳng định bản thân, bạn có thể tìm hiểu về Lớp Ôn Thi Chứng Chỉ Đại Lý Thuế. Qua lớp ôn luyện, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng thi lấy Chứng chỉ Đại lý Thuế.