Cách sắp xếp trong Excel theo thứ tự tăng dần, giảm dần

Sắp xếp dữ liệu trong Excel là một tính năng quan trọng và hữu ích giúp người dùng làm việc hiệu quả với bảng tính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sắp xếp dữ liệu và sử dụng các hàm sắp xếp thứ tự, từ a đến z, sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần trong Excel. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu chi tiết!

Cách sắp xếp thứ tự trong Excel tăng dần, giảm dần

Sử dụng công cụ Sort

Bạn có một bảng dữ liệu với nhiều số liệu và bạn muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trong Excel. Thay vì phải kiểm tra và so sánh từng số liệu để sắp xếp, bạn có thể sử dụng tính năng lọc và sắp xếp trong Excel chỉ trong chưa đầy 30 giây. Dưới đây là các bước chi tiết:

Bước 1: Chọn bảng chứa dữ liệu cần sắp xếp.

Vì trong bảng thông thường, các dữ liệu sẽ liên quan đến nhau, nếu chỉ chọn cột cần sắp xếp thì kết quả có thể bị sai lệch. Trong trường hợp bạn chỉ có 1 cột duy nhất thì hãy chọn cột đó.

Sắp xếp trong Excel qua công cụ Sort

Bước 2: Sử dụng công cụ Sort. Chọn tab Data trên thanh công cụ và nhấp chuột vào Sort. Hộp thoại Sort sẽ hiển thị.

Bước 3: Trong hộp thoại Sort, chọn cột cần sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng hoặc giảm dần. Trong phần Sort On, chọn “Cell Values”.

Bước 4: Trong mục Order, chọn “Smallest to Largest” để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc “Largest to Smallest” để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Bước 5: Nhấn OK để hoàn tất.

Dùng Filter

Bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu tăng hoặc giảm dần trong Excel bằng cách sử dụng tính năng Filter. Dưới đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu cần sắp xếp tăng hoặc giảm dần.

Bước 2: Trên tab Data, nhấp chuột vào Filter.

Bước 3: Mỗi ô trong dòng đầu tiên trong bảng sẽ hiển thị mũi tên.

Bước 4: Chọn ô chứa mũi tên của cột mà bạn muốn sắp xếp.

Sắp xếp thứ tự trong Excel bằng cách dùng Filter

Bước 5: Chọn “Smallest to Largest” để sắp xếp dữ liệu tăng dần hoặc “Largest to Smallest” để sắp xếp dữ liệu giảm dần.

Với 3 bước đơn giản trên, bạn đã có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần trong Excel theo ý muốn của mình.

Xem thêm nhiều thủ thuật Excel và các thủ thuật công nghệ khác tại chuyên mục “thủ thuật” của Điện Thoại Vui.

Dùng hàm SORT

Nếu bạn không muốn sử dụng công cụ lọc, bạn cũng có thể sử dụng hàm SORT trong Excel để sắp xếp dữ liệu tăng dần. Cú pháp của hàm SORT là “=SORT(array,[sort_index],[sort_order],[by_col])”. Dưới đây là các tham số trong hàm SORT:

  • array: Mảng dữ liệu cần sắp xếp.
  • sort_index: Số cột hoặc dòng dùng làm điều kiện so sánh.
  • sort_order: Thứ tự sắp xếp dữ liệu (tăng dần hoặc giảm dần).
  • by_col: Lựa chọn sắp xếp dữ liệu theo hàng hoặc cột.

Với cách này, bạn có thể sắp xếp dữ liệu nhanh chóng trong Excel.

Cách sắp xếp thứ tự trong Excel (nhiều điều kiện)

Nếu bạn cần sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện hơn, bạn cũng có thể thực hiện điều đó trong Excel. Dưới đây là các bước sử dụng hàm sắp xếp có điều kiện để sắp xếp bảng tính tăng dần trong Excel:

Bước 1: Trong tab Data, chọn tính năng Sort để bắt đầu.

Bước 2: Đọc kỹ phần điều kiện dữ liệu và chức năng trong bảng Sort.

Bảng Sort bao gồm các chức năng chính sau:

  • Add Level: Bạn có thể tạo thêm các cấp độ sắp xếp khác nhau. Đối tượng có thể được phân chia theo nhiều cấp độ khác nhau.
  • Delete Level: Xóa cấp độ được chọn.
  • Sort by: Chọn các cột cần sắp xếp theo yêu cầu.

trường hợp nhiều điều kiện

  • Sort On: Chứa các trường để sắp xếp, bao gồm màu sắc, phông chữ và giá trị.
  • Order: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
  • My data has headers: Đánh dấu ô này nếu bảng dữ liệu có tiêu đề.

Bước 3: Áp dụng vào bảng Excel của bạn.

Sắp xếp thứ tự a b c trong Excel hy vọng sẽ giúp bạn! Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về tách chữ trong Excel hoặc các thủ thuật Excel khác trên Điện Thoại Vui.