Khóa học Quản trị dự án CNTT Chuyên nghiệp – IT Project Manager – Học viện InfoChief

Dự án CNTT không phải là điều dễ dàng. Tất cả thành viên trong nhóm dự án, bao gồm cả Người quản lý dự án IT (Project Manager), đều đối mặt với những thách thức riêng. Trong số đó, hai thách thức quan trọng nhất là phương pháp triển khai dự án và năng lực lãnh đạo của Project Manager.

Quản lý dự án IT Chuyên nghiệp là khóa học tập trung vào các kỹ năng quản lý dự án cần thiết để giúp bạn giảm thiểu ràng buộc về thời gian, ngân sách, chất lượng và phạm vi. Khóa học này giúp bạn xác định phạm vi dự án, đánh giá và quản lý các yêu cầu của các bên liên quan, đồng thời xác định và quản lý rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và điều chỉnh yêu cầu thay đổi. Ngoài ra, khóa học còn giúp bạn kiểm tra các khía cạnh quan trọng của dự án CNTT, bao gồm nhu cầu giao tiếp của các nhóm ảo, bảo mật và thử nghiệm. Bạn sẽ tránh được những cạm bẫy phổ biến nhất của dự án CNTT, mang lại hiệu quả và sự thành công cho các dự án của bạn.

Khóa học “Giám đốc dự án IT Chuyên nghiệp” tại Học viện INFOCHIEF là chương trình đặc biệt dành riêng cho những người muốn trở thành chuyên gia quản trị các dự án IT. Bạn sẽ học cách lập hồ sơ mời thầu, lập kế hoạch dự án, tổ chức đội dự án, phân tích yêu cầu và chuẩn hóa quy trình, lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai giải pháp, giám sát triển khai dự án. Khóa học bao gồm nhiều loại dự án CNTT khác nhau như dự án hạ tầng công nghệ (Data-center), dự án xây dựng phần mềm (Software development), dự án phân tích hoặc tích hợp dữ liệu doanh nghiệp (Data-warehouse), triển khai dự án phần mềm (ERP), triển khai quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), và nhiều nữa.

Ngoài phương pháp quản trị dự án IT chuyên nghiệp, khóa học còn giúp bạn trãi nghiệm toàn diện kiến thức về kỹ năng lãnh đạo. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo quản trị dự án IT tại doanh nghiệp thành công.

Mục tiêu của khóa học là gì? Học xong khóa học, bạn sẽ:

 1. Có kiến thức, phương pháp và quy trình quản trị dự án chuyên nghiệp áp dụng trong việc quản lý các dự án CNTT.
 2. Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và cách thiết lập quyền lực cần có của một giám đốc dự án IT.
 3. Thay đổi tư duy và rèn luyện các thói quen tích cực của một giám đốc dự án chuyên nghiệp.
 4. Biết cách viết đề xuất dự án thuyết phục các bên liên quan và thiết lập điều lệ thực hiện dự án.
 5. Biết cách tổ chức, chọn lựa nhân sự, thiết lập mục tiêu cho nhóm dự án và các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo nhóm thành công.
 6. Biết cách thu thập và tài liệu hóa yêu cầu của dự án, mô hình hóa quy trình dựa trên thực tế kinh doanh và xây dựng tài liệu RFP chuyên nghiệp.
 7. Biết cách lập hồ sơ mời thầu và tìm kiếm nhà thầu đáp ứng các tiêu chí năng lực tham gia thầu.
 8. Biết cách xây dựng các tiêu chí đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp, họp đàm phán hợp đồng và soạn thảo điều khoản hợp đồng.
 9. Biết cách lập các kế hoạch dự án cần thiết (Phạm vi, Tiến độ, Tài nguyên, Chi phí, Mua sắm, Truyền thông, Rủi ro, Bảo mật, Kiểm thử, Đào tạo, Thay đổi…) để triển khai dự án IT thành công.
 10. Biết cách triển khai các nhóm dự án, phân công công việc dự án, giám sát tiến độ và đánh giá chất lượng dự án.
 11. Biết cách họp ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống có sự biến động giữa kết quả dự án và kế hoạch ban đầu.
 12. Biết cách sử dụng thành thạo các mẫu và công cụ hỗ trợ để quản trị các dự án IT thực tế bất kỳ.

Với khóa học Quản trị dự án CNTT Chuyên nghiệp – IT Project Manager của Học viện InfoChief, bạn sẽ được bước vào con đường chuyên gia quản trị dự án IT. Hãy tận dụng cơ hội này để nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực này.