Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền: Cách tính và ưu nhược điểm

tinh-gia-xuat-kho-theo-phuong-phap-binh-quan-gia-quyen

Trong lĩnh vực kế toán, phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền là một trong những phương pháp phổ biến được áp dụng hiện nay. Vậy, phương pháp này có ưu điểm và nhược điểm gì? Cách tính theo phương pháp bình quân gia quyền như thế nào? Loại hình sản xuất kinh doanh nào phù hợp để áp dụng phương pháp này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

1. Khái niệm tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền là gì?

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của các loại hàng hóa tồn kho sẽ được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lần nhập hàng.

2. Ưu điểm và nhược điểm của Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền?

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, tùy thuộc vào cách tính giá trị trung bình được lựa chọn.

 • Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ:
 • Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.
 • Nhược điểm: Độ chính xác không cao. Việc tính đơn giá bình quân và giá trị hàng xuất kho chỉ thực hiện vào cuối kỳ, gây áp lực công việc tăng đột ngột vào cuối kỳ. Đồng thời, giá xuất kho cũng không được cung cấp kịp thời cho mỗi nghiệp vụ xuất kho.
 • Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập:
 • Nhược điểm: Cách này yêu cầu tính toán và xác định đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập hàng. Điều này tốn nhiều công sức do phải tính toán nhiều lần.
 • Tuy nhiên, phương pháp này mang lại ưu điểm là độ chính xác cao và đảm bảo tính cập nhật kịp thời cho mỗi lần xuất kho.

tinh-gia-xuat-kho-theo-phuong-phap-binh-quan-gia-quyen

3. Hướng dẫn cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

Để tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền, chúng ta có thể áp dụng các cách tính sau:

 • Cách tính 1:

  • Giá xuất kho = Số lượng x giá đơn vị bình quân.
  • Số lượng dựa trên số liệu thực tế thống kê được.
  • Giá đơn vị bình quân có thể tính theo một trong hai cách sau:
   • Cách 1: Tính giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ.
   • Cách 2: Tính giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập hàng.
 • Cách tính 2 (giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ):

  • Giá đơn vị bình quân (cuối kỳ) = (Giá trị tồn đầu kỳ + giá trị nhập trong kỳ) / (số lượng tồn đầu kỳ + số lượng nhập trong kỳ).
  • Ví dụ: Tại Công ty Việt Hưng, có số liệu của nguyên vật liệu X như sau:
   • Tồn kho đầu kỳ: 1.000 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg.
   • Nhập trong kỳ: 4.000 kg, có giá trị là 88.000.000 đồng.
   • Tổng số lượng xuất trong kỳ: 2.500 kg.
  • Kế toán tính trị giá xuất kho của 2.500 kg nguyên liệu X như sau:
   Tính giá bình quân 1kg của nguyên liệu X trong kỳ = (1.000 kg x 20.000 đồng/kg + 88.000.000 đồng) / (1.000 kg + 4.000 kg) = 21.600 đồng/kg.
   Giá trị của nguyên liệu X xuất kho trong kỳ là: 2.500 kg x 21.600 đồng/kg = 54.000.000 đồng.
 • Cách tính 3 (giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập):

  • Giá đơn vị bình quân (sau mỗi lần nhập) = Giá trị thực tế sau mỗi lần nhập / Số lượng tồn sau mỗi lần nhập.
  • Ví dụ: Tại Công ty Việt Hưng, có số liệu của nguyên liệu M trong tháng 1 như sau:
   • Ngày 01/01: tồn kho đầu kỳ: 5.000 kg, đơn giá 3.000 đồng/kg.
   • Ngày 10/01: Công ty Việt Hưng nhập kho 4.000 kg nguyên liệu M, với đơn giá 2.000 đồng/kg.
  • Kế toán tính giá đơn vị bình quân nguyên liệu M sau mỗi lần nhập như sau:
   Giá đơn vị bình quân (ngày 10/01) = (5.000 kg x 3.000 đồng/kg + 4.000 kg x 2.000 đồng/kg) / (5.000 kg + 4.000 kg) = 2.556 đồng/kg.
   Giá trị xuất kho = 1.000 kg x 2.556 đồng/kg = 2.556.000 đồng.
   Giá trị nguyên liệu M cuối ngày 13/01 = giá trị tồn kho trước ngày 13/01 – giá trị xuất kho ngày 13/01 = 23.000.000 đồng – 2.556.000 đồng = 20.444.000 đồng.

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã nắm được cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền theo từng lần nhập hoặc cả kỳ dự trữ. Cũng như nắm rõ được ưu và nhược điểm của từng cách tính để lựa chọn phương pháp phù hợp cho doanh nghiệp mình. Chúc bạn thành công!