XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CSCI INDOCHINA

Để hiểu rõ hơn về sự quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và cách xây dựng nó, chúng ta cần nhìn vào những mô hình văn hóa khác nhau trong doanh nghiệp. CSCI Indochina, một trong những công ty hàng đầu về công nghệ thông tin, cũng không ngoại lệ. Hãy cùng khám phá xem CSCI Indochina đã áp dụng những mô hình nào để tạo nên sức mạnh và thành công của mình.

Phân theo sự phân cấp quyền lực

Mô hình văn hóa nguyên tắc

Mô hình văn hóa nguyên tắc tạo nên một môi trường doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc và quy định rõ ràng. Quyền lực trong công ty được phân bổ từ các vị trí lãnh đạo và áp dụng công bằng các nguyên tắc và quy định. Vai trò và trách nhiệm của từng thành viên từ cấp lãnh đạo cho đến nhân viên được xác định rõ ràng. Quyết định được đưa ra dựa trên hệ thống và quy trình đã được thiết kế.

Đặc điểm mô hình văn hóa nguyên tắc

 • Quản lý dựa vào công việc hơn là phẩm chất cá nhân.
 • Không linh hoạt.
 • Quyết định dựa trên quy trình và hệ thống định sẵn.
 • Thăng tiến nếu tuân thủ nguyên tắc.
 • Tổ chức khách quan và khẳng định.
 • Ổn định, trật tự và chắc chắn.
 • Chất lượng vững chắc và số lượng đầu ra được duy trì.
 • Dòng thông tin và quyền lực rõ ràng.
 • Xung đột được hạn chế nhờ áp dụng thường xuyên nguyên tắc.

Mô hình này thường được áp dụng trong các doanh nghiệp lớn như ngân hàng thương mại, nơi có yêu cầu giải quyết hàng ngàn giao dịch của hàng chục ngàn khách hàng với nhiều thủ tục và nguyên tắc để hoạt động một cách nhịp nhàng và hiệu quả.

Mô hình văn hóa quyền hạn

Mô hình văn hóa quyền hạn tạo nên một môi trường doanh nghiệp nơi quyền lực phát sinh từ quyền lực của người lãnh đạo. Người lãnh đạo thường có sức thu hút và lôi cuốn cộng đồng. Mô hình này thường được xây dựng trong các tổ chức nhỏ hơn, với văn hóa phát triển xung quanh người sáng lập tổ chức như Microsoft với Bill Gates, hoặc Honda với Soichiro Honda. Có thể nói rằng văn hóa của người lãnh đạo là yếu tố quyết định văn hóa doanh nghiệp.

Đặc điểm mô hình văn hóa quyền hạn

 • Quản lý dựa trên quyền lực cá nhân của lãnh đạo.
 • Cấu trúc dựa vào sự tiếp cận lao động.
 • Quyết định dựa trên những gì lãnh đạo sẽ làm trong các tình huống tương tự.
 • Thăng tiến đạt được thông qua lòng trung thành với lãnh đạo.
 • Được xem như là câu lạc bộ của những người cùng chí hướng.
 • Thời gian phản ứng nhanh nhất là lúc khủng hoảng.
 • Lãnh đạo đem lại sự ổn định và rõ ràng.
 • Quyết định dựa trên những gì lãnh đạo muốn.
 • Có thể kiểm soát được xung đột.
 • Không hiệu quả và dễ gặp tắc nghẽn.

Mô hình này thường được thiết lập trong các tổ chức lớn hơn khi người lãnh đạo mới nổi lên và sử dụng sức mạnh cá nhân để áp đặt ý thích riêng.

Mô hình văn hóa đồng đội

Mô hình văn hóa đồng đội tập trung vào sự hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác trong doanh nghiệp. Quyết định được đưa ra dựa trên ý kiến của cán bộ thừa hành hơn là lãnh đạo và quản lý. Sự thực thi công việc được đánh giá dựa trên cống hiến cá nhân đối với tổ chức. Nhiều tổ chức đã áp dụng mô hình này thông qua các nhóm nghiên cứu và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Đặc điểm mô hình văn hóa đồng đội

 • Quản lý là việc tiếp tục giải quyết vấn đề.
 • Cơ cấu linh hoạt hơn là cứng nhắc.
 • Quyết định ban hành dựa trên kiến thức chuyên môn của cá nhân.
 • Thăng tiến thông qua thực hiện công việc.
 • Tài năng là cơ sở của quyền lực.
 • Tập trung vào kết quả.
 • Động cơ làm việc cao và không khí làm việc khuyến khích.
 • Sử dụng tối đa tài năng và kỹ năng của cán bộ.
 • Giám sát và theo dõi cán bộ.
 • Cán bộ có cơ hội phát triển các kỹ năng và kiến thức.

Mô hình này thường được áp dụng trong các tổ chức có nhu cầu cải thiện chất lượng sản phẩm và sự hợp tác trong công việc.

Mô hình văn hóa sáng tạo

Mô hình văn hóa sáng tạo tạo ra một môi trường không giới hạn cho sự sáng tạo và thành công trong công việc. Mọi người làm việc với ý thức tự giác cao và sẵn sàng hy sinh nhu cầu cá nhân cho tổ chức. Mô hình này sử dụng cơ chế tự do đối với các chuyên gia và chuyên viên.

Đặc điểm mô hình văn hóa sáng tạo

 • Quản lý được coi như là việc hành chính lặt vặt.
 • Cấu trúc dựa trên sự thông nghiệp.
 • Quyết định được đưa ra dựa trên sự hợp tác lẫn nhau.
 • Thăng tiến đạt được qua nhiều đóng góp.
 • Coi trọng con người hơn là lợi nhuận.
 • Hợp tác và hỗ trợ ở mức độ cao.
 • Động cơ làm việc cao và không khí làm việc khuyến khích.
 • Sử dụng tối đa tài năng và kỹ năng của cán bộ.
 • Giám sát và theo dõi cán bộ.
 • Cán bộ có cơ hội phát triển các kỹ năng và kiến thức.

Loại hình này thường được áp dụng trong các tổ chức thực hiện dự án và đòi hỏi sự sáng tạo cao.

Kết luận

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. CSCI Indochina đã áp dụng các mô hình văn hóa khác nhau để xây dựng một văn hóa mạnh mẽ và thành công. Việc xây dựng, củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp trở thành một yêu cầu bắt buộc nếu muốn khẳng định vị thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp.