Cách sửa lỗi tính tổng hàm SUM bằng 0 trong Excel

Giới thiệu

Khi sử dụng Excel để tính toán dữ liệu, chắc hẳn bạn đã từng sử dụng hàm SUM để tính tổng các giá trị. Nhưng đôi khi, hàm SUM không hoạt động hoặc trả về số 0. Vậy làm sao để khắc phục lỗi này? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết cách sửa lỗi nhé!

I. Lỗi tính tổng hàm SUM bằng 0 trong Excel là gì? Nguyên nhân gây lỗi

Lỗi tính tổng hàm SUM bằng 0 trong Excel là một lỗi cực kỳ phổ biến, và lỗi này không chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Có những trường hợp bạn nhập công thức và nhấn Enter, số liệu hiển thị đúng. Nhưng khi kéo công thức xuống các ô bên dưới, kết quả vẫn giữ nguyên. Hoặc có những trường hợp, sau khi nhập công thức và nhấn Enter, kết quả lại trở thành số 0 thay vì giá trị tính toán đúng của công thức.

Tuy nhiên, đừng lo lắng và vội xóa giá trị và công thức đã nhập. Hãy theo dõi các cách sau để sửa lỗi này một cách đơn giản và nhanh chóng.

II. 2 cách sửa lỗi tính tổng hàm SUM bằng 0 trong Excel

1. Sửa lỗi hàm SUM không tính toán

Trường hợp gặp lỗi hàm SUM không tính toán:

Bước 1: Mở file Excel và chọn thẻ File.

Bước 2: Chọn More -> Chọn Options.

Bước 3: Trong hộp thoại hiện lên, chọn mục Formulas.

Bước 4: Đến phần Calculation option, bỏ tích chọn ở Manual và tích chọn vào Automatic. Nhấn OK để sửa lỗi tính tổng hàm SUM bằng 0 trong Excel.

2. Sửa lỗi hàm SUM trả về kết quả là 0 khi nhập dữ liệu

Cách khắc phục khi hàm SUM trả về kết quả là 0 khi nhập dữ liệu:

Bước 1: Khi xảy ra lỗi vòng lặp, hãy chọn thẻ Formulas.

Bước 2: Đi đến phần Formula Auditing và nhấn vào Error checking.

Bước 3: Trong danh sách xổ xuống, chọn Circular References. Excel sẽ chỉ ra ô bị lỗi vòng lặp. Bạn hãy nhấn vào ô hiển thị và Excel sẽ đưa bạn đến ô bị lỗi.

Bước 4: Sau khi biết được vị trí của lỗi, bạn hãy xóa, chuyển công thức và sửa lại tham chiếu trong công thức. Lỗi đã được khắc phục.

Kết luận

Với các cách sửa lỗi trên, bạn có thể khắc phục lỗi tính tổng hàm SUM bằng 0 trong Excel một cách đơn giản và nhanh chóng. Hãy áp dụng các bước trên để tiếp tục sử dụng Excel một cách hiệu quả!