Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý kinh doanh và các bộ phận khác. Bạn chỉ cần hiểu biết về hóa đơn, có kỹ năng văn phòng, đặc biệt là Excel để thực hiện tính toán trong các doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu về quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel.

Quy trình hạch toán bán hàng trên Excel kế toán cần có

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

1. Công việc của kế toán bán hàng

 • Cập nhật Ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày.
 • Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
 • Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra.
 • Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ.
 • Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ…
 • Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng.
 • Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

2. Nghiệp vụ bán hàng

 • Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng
 • Tài khoản 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
 • Tài khoản 531: Hàng bán bị trả lại
 • Tài khoản 632: Giá vốn hàng hoá
 • Tài khoản 157: Hàng gửi đi bán
 • Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng

3. Kỹ năng làm excel bán hàng

Quy trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên Excel

Một số chứng từ kế toán cần tập hợp:

 • Hợp đồng kinh tế/ Đơn đặt hàng
 • Biên bản thanh lý Hợp đồng kinh tế
 • Báo giá, Phiếu yêu cầu, Biên bản bàn giao hàng hoá, biên bản bàn giao hóa đơn.

Bước 1: Hạch toán trên Sổ Nhật ký chung

 • Ghi nhận Doanh thu bán hàng: Căn cứ vào hoá đơn đầu ra
  • Nợ TK 1111 (Phiếu Thu) / TK 1121 (Giấy Báo Có) / TK 131 (Chi tiết theo dõi)
  • Có TK 5111
  • Có TK 33311 (NB tính thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ)
  • Lưu ý: với DN kê khai tính Thuế GTGT theo PP trực tiếp: Doanh thu là giá đã bao gồm Thuế – tức là không xuất hiện TK33311 – Số thuế này được cộng luôn vào TK511 – Tổng thanh toán trên Hoá đơn

Bước 2: Xuất kho hàng hoá

Căn cứ vào Hoá đơn sau khi đã kiểm tra đối chiếu với HDKT/ theo thoả thuận thống nhất của hai bên. Kế toán kho tiến hành lập PXK và xuất hàng ra khỏi kho sau đó bàn giao cho KH.

Bước 3: Vào bảng kê phiếu xuất kho – khai báo thông tin của Hàng xuất bán

Căn cứ vào PXK, kế toán tiến hành ghi giảm hàng hoá trên Bảng kê phiếu xuất kho.

Đó là một số bước cơ bản trong quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel. Hy vọng các thông tin này sẽ giúp ích cho bạn đang làm kế toán bán hàng trên Excel.