Quy định về CO CQ xuất xứ hàng hóa, xuất xứ chất lượng

Quy định về chứng nhận xuất xứ (CO)chứng nhận chất lượng (CQ) là một phần quan trọng trong quá trình giao dịch hàng hóa. Việc hiểu rõ về quy định này sẽ giúp các doanh nghiệp và người tiêu dùng có được sự tin cậy và an tâm trong việc mua bán hàng hóa.

Mẫu chứng nhận xuất xứ mẫu AMẫu chứng nhận xuất xứ mẫu A

Quy định về xuất xứ hàng hóa

Căn cứ pháp lý: Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa.

Xuất xứ hàng hóa được định nghĩa là quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi quá trình sản xuất cuối cùng đã thay đổi cơ bản các đặc tính của hàng hóa đó. Nhằm đảm bảo quyền lợi và ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ (CO) giúp xác định nguồn gốc của hàng hóa.

Đối tượng thực hiện quy định xuất xứ hàng hóa là Sở Công Thương.

Đối với hàng hóa ưu đãi:

Nếu hàng hóa thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan và phi thuế quan, quy tắc xuất xứ ưu đãi sẽ tuân theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, và theo quy định của Bộ Công Thương.

Đối với hàng hóa không ưu đãi:

Đối với hàng hóa không được hưởng chế độ ưu đãi, việc kê khai và cam kết xuất xứ hàng hóa là cần thiết. Thương nhân yêu cầu cấp chứng nhận xuất xứ (CO) phải cam kết rằng hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc tiêu chí xuất xứ không ưu đãi. Nếu thương nhân không phải là nhà sản xuất, họ có trách nhiệm yêu cầu nhà sản xuất cam kết và cung cấp các chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Trong trường hợp nguyên liệu hoặc hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và được sử dụng trong quy trình sản xuất hàng hóa khác, thương nhân yêu cầu cấp chứng nhận xuất xứ (CO) cần yêu cầu nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu/hàng hóa cam kết và kê khai xuất xứ hàng hóa.

Quy định về xuất xứ chất lượng (CQ)

Chứng nhận chất lượng (CQ) là loại giấy tờ xác nhận rằng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng của nhà sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. CQ được cấp bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và phòng thương mại và công nghệ Việt Nam (VCCI).

Căn cứ pháp lý: Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007; Luật tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia 2006.

Với chứng nhận chất lượng (CQ), khách hàng được đảm bảo về chất lượng của hàng hóa và có thể mua sắm một cách tự tin.

Dựa vào quy định về chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ), doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể đảm bảo rằng hàng hóa mà họ mua và bán đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, và tăng cường tính minh bạch trong quá trình giao dịch.