Cách tính thuế thu nhập cá nhân trên Excel nhanh và chuẩn

Trong quá trình kế toán, việc tính và kê khai thuế thu nhập cá nhân cho các thành viên trong công ty là một công việc quan trọng. Với những công ty quy mô lớn, việc tính toán và kê khai thuế nhanh chóng và chính xác là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 cách tính thuế thu nhập trên Excel một cách dễ dàng.

4 cách tính thuế thu nhập trên Excel dễ nhất

Dùng công thức tính thuế thu nhập cá nhân Excel cơ bản

Để tính thuế thu nhập trong một khoảng ô cụ thể (ví dụ: A5:C12) và tổng số thuế phải nộp (ô B1), ta thực hiện theo các bước sau:

 1. Thêm cột “Chênh lệch” (cột D) vào bên phải của bảng thuế.
 • Trong ô D6, nhập số 10%.
 • Trong ô D7, nhập công thức =C7-C6.
 • Nhấn chuột vào chốt của ô D7 và kéo chuột xuống ô D12 để sao chép công thức.
 1. Thêm cột “Số tiền” (cột E) vào bên phải của bảng thuế.
 • Trong ô E6, nhập công thức =$B$1-A6 (trong đó, ô $B$1 là thu nhập chịu thuế).
 • Nhấn chuột vào chốt của ô E6 và kéo xuống ô E12 để áp dụng công thức cho các ô dưới.
 • Sau khi hoàn thành các bước này, ta sẽ có bảng thuế mới.
 1. Thêm cột “Thuế” (cột F) vào bên phải của bảng thuế.
 • Trong ô F6, nhập công thức tính thuế TNCN Excel =E6*D6.
 • Sao chép công thức ở ô F6 xuống ô F12 để áp dụng công thức hàng loạt.
 1. Tính tổng tất cả các số trong cột “Thuế” bằng công thức trong ô B2:
  =SUM(F6:F8)
  Với những bước trên, ta đã tính được mức thuế thu nhập phải nộp.

Nếu bạn quan tâm đến ngành kế toán nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể tham khảo các khóa học Excel trực tuyến tại Gitiho.

Hàm SUMPRODUCT để lập bảng thuế thu nhập Excel

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính nhanh thuế thu nhập cho một khoản thu nhập xác định trên Excel. Để thực hiện điều này, ta tuân thủ các bước sau:

 1. Trong bảng thuế, nhấn chuột phải vào số hàng của trang tính và chọn Insert để thêm một hàng trống vào bảng thuế.

 2. Chọn ô cần trả kết quả tính thuế và nhập hàm tính thuế trong Excel sau vào:
  SUMPRODUCT(C6:C12-C5:C11,C1-A6:A12,N(C1>A6:A12))
  Trong công thức Excel tính thuế TNCN trên:

 • C6:C12-C5:C11 tính tỷ lệ chênh lệch.
 • C1 là thu nhập chịu thuế.
 • C1-A6:A12 là số tiền cho từng tỷ lệ chênh lệch.
 • N(C1>A6:A12): Nếu giá trị ở ô C1 lớn hơn giá trị ở bất kỳ ô nào trong mảng A6:A12, thì kết quả sẽ là TRUE, ngược lại sẽ là FALSE. Hàm N được sử dụng để chuyển đổi giá trị TRUE/FALSE thành 1/0, tạo thành một mảng mới chứa các giá trị 1 hoặc 0 dựa trên điều kiện.

Nhấn phím Enter để lấy kết quả.

Dùng hàm Vlookup để lập bảng thuế thu nhập Excel

Ngoài ra, ta cũng có thể tạo bảng thuế với thuế tích lũy cho từng khung thuế. Ở đây, ta áp dụng hàm Vlookup để tính thuế thu nhập cho mỗi khoản thuế nhất định. Cách thức thực hiện như sau:

 1. Chọn ô C2, nhập công thức sau vào ô trống đó:
  =VLOOKUP(C1,A5:D12,4,TRUE)+(C1-VLOOKUP(C1,A5:D12,1,TRUE))*VLOOKUP(C1,A5:D12,3,TRUE)

Trong công thức trên:

 • VLOOKUP(C1, A5:D12, 4, TRUE): Tìm kiếm giá trị trong ô C1 trong cột đầu tiên của phạm vi dữ liệu từ A5 đến D12. Nó trích xuất giá trị từ cột D (cột thứ 4) dựa trên giá trị trong ô C1.
 • (C1 - VLOOKUP(C1, A5:D12, 1, TRUE)): Tính toán hiệu giữa giá trị trong ô C1 và giá trị tìm thấy trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu.
 • * VLOOKUP(C1, A5:D12, 3, TRUE): Nhân kết quả từ phép tính trên với một giá trị khác lấy từ cột thứ 3 (cột C) của hàng tương ứng, dựa trên giá trị trong ô C1.

Nhấn phím Enter để lấy kết quả.

Hàm IF tính thuế trong Excel

Hàm IF trong Excel thường được sử dụng để tính toán thuế thu nhập cá nhân hoặc các loại thuế khác. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm IF để tính thuế trong Excel:

Giả sử bạn có một danh sách các khoản thu nhập hàng tháng và bạn muốn tính toán thuế thu nhập cá nhân theo các mức thuế sau:

 • Thuế 0% cho thu nhập dưới 10 triệu đồng.
 • Thuế 10% cho thu nhập từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
 • Thuế 20% cho thu nhập trên 20 triệu đồng.

Bảng dữ liệu thu nhập cá nhân theo từng tháng như sau:

A B C
Tháng Thu nhập Thuế thu nhập % Thuế thu nhập
cá nhân
1 9,000,000
2 12,000,000
3 18,000,000

Bây giờ, bạn muốn tính toán thuế cho mỗi tháng dựa trên mức thuế đã đề cập ở trên.

Trong ô C2, nhập hàm IF như sau:
=IF(B2<10000000, 0, IF(B2<20000000, (B2-10000000)*0.1, (B2-20000000)*0.2+1000000))

Trong đó:

 • Nếu thu nhập tháng 1 dưới 10 triệu đồng, thuế sẽ là 0.
 • Nếu thu nhập tháng 1 từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, thuế sẽ là (Thu nhập tháng 1 – 10 triệu đồng) * 0.1.
 • Nếu thu nhập tháng 1 trên 20 triệu đồng, thuế sẽ là [(Thu nhập tháng 1 – 20 triệu đồng) * 0.2] + 1,000,000 đồng.

Bạn có thể sao chép công thức này cho các ô còn lại để tính toán thuế TNCN tương ứng cho mỗi tháng dựa trên thu nhập.

Kết luận

Hi vọng qua bài viết, bạn đã biết cách tính thuế trong Excel cho thu nhập cá nhân một cách dễ dàng. Chúc bạn áp dụng thành công.

Để nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Excel cũng như nâng cao kỹ năng Excel của mình, hãy tham gia các khóa học Excel trực tuyến tại Gitiho để nắm được tất cả các công cụ của Excel và ứng dụng chúng hiệu quả trong công việc.