Hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

Hạch toán nhập kho thành phẩm là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình sản xuất hàng hoá. Sau khi hoàn thành hoặc thuê gia công chế biến, sản phẩm sẽ được nhập vào kho để kiểm kê trước khi xuất bán cho khách hàng. Vậy, cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong như thế nào?

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

THAM KHẢO:

1. Căn cứ nhập kho

Để hạch toán nhập kho thành phẩm sau khi sản xuất xong, ta cần căn cứ vào các thông tin sau:

 • Căn cứ vào kế hoạch sản xuất
 • Kế toán kho lập phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm. Sau đó, phiếu này chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt và chuyển về phòng kế toán để hạch toán.
 • Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán hạch toán khi xuất thành phẩm ra bán và tính giá vốn cho thành phẩm xuất kho.

2. Quy trình thực hiện

Để có được kết quả nhập kho thành phẩm hoàn chỉnh, kế toán cần thực hiện các bước công việc sau:

Định khoản:

 • Nợ TK 152, 155,… cho giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho.
 • Có TK 154 cho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN SẢN XUẤT THÀNH PHẨM

 • Kế toán kho lập phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm. Sau đó, phiếu này chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt.
 • Đối với những vật tư, thành phẩm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 • Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

2.1. Theo Quyết định 48 và Thông tư 133

 • Khi xuất nguyên vật liệu ra khỏi kho để sản xuất: Nợ TK 154, Có TK 152.
 • Nếu sản phẩm có thêm công đoạn thuê ngoài gia công chế biến: Nợ TK 154 cho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, Nợ TK 133 cho thuế GTGT đầu vào, Có TK 111, 331….
 • Chi phí lương nhân công: Nợ TK 154, Có TK 334.
 • Chi phí điện, nước… phục vụ cho sản xuất phân bổ vào sản phẩm hoàn thành: Nợ TK 154 cho chi phí điện, nước, Nợ TK 133 cho thuế GTGT đầu vào, Có TK 111.
 • Cuối cùng, hạch toán chi phí vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Nợ TK 154, Có TK 154 cho chi phí NVL, Có TK 154 cho chi phí nhân công, Có TK 154 cho chi phí chung.

2.2. Khi nhập kho thành phẩm

Khi nhập kho thành phẩm sau khi sản xuất xong, ta hạch toán như sau:

Nợ TK 155 cho thành phẩm hoàn thành, Có TK 154.

3. Nhập kho thành phẩm sản xuất trên MISA

Để nhập kho thành phẩm sản xuất trên MISA, ta thực hiện các bước sau:

 • Chọn Kho -> Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm Nhập kho.
 • Chọn loại phiếu nhập kho là Thành phẩm sản xuất.
 • Khai báo các thông tin hàng hóa, tài khoản, số lượng… của chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa khai báo thành phẩm, ta vào Danh mục -> Vật tư hàng hóa -> Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm để khai báo.

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

4. Ví dụ cụ thể khi hạch toán nhập kho thành phẩm

Ngày 03/04/20xx, Công ty CP Đầu tư và Công Nghệ Việt Hưng sau 1 tháng đi vào sản xuất kinh doanh 1 lô hàng sản phẩm là bàn ghế tủ với số lượng và giá vốn như sau:

 • Bàn: 5 chiếc, đơn giá vốn là 000.000đ/1 chiếc.
 • Ghế: 30 chiếc, đơn giá vốn là 000đ/1 chiếc.
 • Tủ: 10 bộ, đơn giá vốn là 000.000đ.

Khi nhập kho thành phẩm, ta hạch toán như sau:

Nợ TK 155: 35.000.000đ, Có TK 154: 35.000.000đ

 • SPA: 10.000.000đ
 • SPB: 15.000.000đ
 • SPC: 10.000.000đ

Trên đây là ví dụ cách hạch toán nhập kho thành phẩm. Hãy tham gia ngay Khóa học kế toán sản xuất tại Kế toán Việt Hưng – Online để nắm bắt kiến thức chi tiết. Chúng tôi cam kết 100% đầu ra tự làm được việc, với khóa học 1 kèm 1 và học viên tương tác cao trong 2 giờ mỗi buổi, được học cùng bậc thầy có hơn 10 năm kinh nghiệm.