Tải file excel tính giá thành sản phẩm

Kế hoạch sản xuất, chi phí nhân công và chi phí nguyên vật liệu là một phần quan trọng trong việc tính giá thành sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp tính giá thành sản phẩm và sử dụng một file Excel để làm việc này. Hãy cùng nhau khám phá chi tiết!

Phân tích kế hoạch sản xuất

Trước tiên, chúng ta cần có một kế hoạch sản xuất. Lượng sản phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Đối với các phần mềm kế toán hiện tại, bạn có thể nhập kho thành phẩm từ sản xuất. Ví dụ, trong phần mềm Bravo, bạn có thể nhập kho thành phẩm từ sản xuất.

Định mức và giá nhân công

Chi phí nhân công gồm hai phần chính: định mức nhân công để sản xuất một sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho từng sản phẩm. Để xác định chi phí nhân công, sử dụng công thức sau: Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao X giá nhân công.

Chi phí nguyên vật liệu

Đối với chi phí nguyên vật liệu, chúng ta sẽ chia thành định mức và giá. Trong ví dụ này, tác giả sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng, nhưng có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là “tháng hiện hành + 1”.

Bảng tính giá thành

Cuối cùng, chúng ta tạo bảng tính giá thành sản phẩm. Việc tính giá thành sản phẩm là một công việc mà kế toán luôn đau đầu. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng file Excel này để đơn giản hóa quy trình tính giá thành sản phẩm. Chúc các bạn thành công!

Excel

Chia sẻ file Excel

Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một file Excel khác để quản lý nhập xuất tồn, tính giá vốn và giá thành sản xuất tự động. Phương pháp tính giá thành trong file này dựa trên định mức nguyên vật liệu chính và chi phí chung, trong đó chi phí nhân công sản xuất được phân bổ theo nguyên vật liệu.

Hãy tải file Excel sau để tham khảo và tự động tính giá thành sản phẩm:
FILE EXCEL TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Hy vọng rằng bài viết này giúp bạn hiểu một cách đơn giản nhất về cách tính giá thành sản phẩm. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận dưới đây. Chúc các bạn thành công!