Sinh con hợp tuổi bố Mậu Thìn 1988 và mẹ Nhâm Thân 1992: Tư vấn và dự đoán

Image

Chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Thìn 1988 và mẹ Nhâm Thân 1992 là một vấn đề quan trọng theo như tử vi. Việc chọn năm sinh con phải dựa trên các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi và Cung mệnh của cha mẹ, để đảm bảo sự hòa hợp giữa các yếu tố này với con. Bài viết này sẽ tư vấn và dự đoán các năm sinh con phù hợp với tuổi của cha mẹ.

Tại sao việc chọn năm sinh con quan trọng?

Việc chọn năm sinh con phù hợp với tuổi của cha mẹ có thể giúp con có một khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Đồng thời, nó cũng giúp gia đình của bạn hạnh phúc hơn và ấm no hơn.

1. Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành con là Hoả, bố là Mộc, mẹ là Kim. Tương sinh giữa Mộc và Hoả là rất tốt. Tuy nhiên, tương khắc giữa Kim và Hoả không tốt. Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4.

2. Thiên can xung hợp

Thiên can con là Đinh, bố là Mậu, mẹ là Nhâm. Thiên can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Tương sinh giữa Nhâm và Đinh cũng là rất tốt. Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2.

3. Địa chi xung hợp

Địa chi con là Dậu, bố là Thìn, mẹ là Thân. Xung hợp giữa Thìn và Dậu là rất tốt. Tuy nhiên, không có sự xung hợp hay xung khắc giữa Thân và Dậu. Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4.

Kết luận: Tổng điểm là 6/10. Bạn có thể sinh con hợp với bố và mẹ dù ở mức bình thường.

Các năm sinh con khác

Tuy nhiên, nếu bạn đang suy nghĩ về việc chọn một năm sinh con khác, hãy xem qua danh sách các năm khác hợp với tuổi của bạn:

 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Ất Sửu 1985 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tý 1984 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Đinh Mão 1987 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Bích Dần 1986 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Tân Mùi 1991 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Ngọ 1990 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Dậu 1993 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tuất 1994 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân 1992 vợ Nhâm Thân 1992
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân 1992 vợ Kỷ Mão 1999
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân 1992 vợ Ất Hợi 1995
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân 1992 vợ Đinh Sửu 1997
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân 1992 vợ Mậu Dần 1998
 • Xem năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân 1992 vợ Giáp Tuất 1994

Danh sách này sẽ giúp bạn tìm một năm sinh con phù hợp với tuổi của bạn.