Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 năm 2022 chi tiết

Theo tín ngưỡng dân gian, việc xây dựng nhà cửa luôn cần quan tâm đến ngày giờ tốt để đảm bảo cuộc sống gia đình tràn đầy bình an và thuận lợi. Đối với người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, việc chọn ngày đổ mái cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, để chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 chính xác, chúng ta cần dựa vào nhiều yếu tố như giờ, ngày, tháng, năm sinh của gia chủ kết hợp với ngày giờ cát vượng của từng tháng trong năm. Dưới đây là bài viết chia sẻ về các ngày tốt trong năm 2021 hợp tuổi người sinh năm 1983. Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết!

1. Xem ngày đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 1/2021

Tháng 1/2021 có những ngày tốt để bạn tham khảo đổ mái sau:

 • Dương lịch: Ngày 1/1/2021, Âm lịch: Ngày 19/11/2020
 • Dương lịch: Ngày 4/1/2021, Âm lịch: Ngày 22/11/2020
 • Dương lịch: Ngày 5/1/2021, Âm lịch: Ngày 23/11/2020
 • Dương lịch: Ngày 7/1/2021, Âm lịch: Ngày 25/11/2020
 • Dương lịch: Ngày 10/1/2021, Âm lịch: Ngày 28/11/2020
 • Dương lịch: Ngày 12/1/2021, Âm lịch: Ngày 30/11/2020
 • Dương lịch: Ngày 14/1/2021, Âm lịch: Ngày 2/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 15/1/2021, Âm lịch: Ngày 3/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 18/1/2021, Âm lịch: Ngày 6/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 19/1/2021, Âm lịch: Ngày 7/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 21/1/2021, Âm lịch: Ngày 9/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 24/1/2021, Âm lịch: Ngày 12/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 26/1/2021, Âm lịch: Ngày 14/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 27/1/2021, Âm lịch: Ngày 15/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 30/1/2021, Âm lịch: Ngày 18/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 31/1/2021, Âm lịch: Ngày 19/12/2020

2. Ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi 1983 tháng 2/2021

Bạn có thể tham khảo ngày đổ trần tháng 2 theo tuổi phù hợp:

 • Dương lịch: Ngày 2/2/2021, Âm lịch: Ngày 21/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 5/2/2021, Âm lịch: Ngày 24/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 7/2/2021, Âm lịch: Ngày 26/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 8/2/2021, Âm lịch: Ngày 27/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 11/2/2021, Âm lịch: Ngày 30/12/2020
 • Dương lịch: Ngày 13/2/2021, Âm lịch: Ngày 2/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 14/2/2021, Âm lịch: Ngày 3/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 16/2/2021, Âm lịch: Ngày 5/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/2/2021, Âm lịch: Ngày 8/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/2/2021, Âm lịch: Ngày 10/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 22/2/2021, Âm lịch: Ngày 11/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 25/2/2021, Âm lịch: Ngày 14/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 26/2/2021, Âm lịch: Ngày 15/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 28/2/2021, Âm lịch: Ngày 17/1/2021

3. Ngày tốt đổ mái cho tuổi Quý Hợi tháng 3/2021

Tham khảo ngay sau đây ngày tốt đổ mái tháng 3:

 • Dương lịch: Ngày 3/3/2021, Âm lịch: Ngày 20/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 5/3/2021, Âm lịch: Ngày 22/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/3/2021, Âm lịch: Ngày 23/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 9/3/2021, Âm lịch: Ngày 26/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 10/3/2021, Âm lịch: Ngày 27/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 12/3/2021, Âm lịch: Ngày 29/1/2021
 • Dương lịch: Ngày 14/3/2021, Âm lịch: Ngày 2/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 17/3/2021, Âm lịch: Ngày 5/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/3/2021, Âm lịch: Ngày 7/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 20/3/2021, Âm lịch: Ngày 8/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 23/3/2021, Âm lịch: Ngày 11/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/3/2021, Âm lịch: Ngày 12/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 26/3/2021, Âm lịch: Ngày 14/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 29/3/2021, Âm lịch: Ngày 17/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 31/3/2021, Âm lịch: Ngày 19/2/2021

4. Tuổi Quý Hợi xem ngày lợp mái tốt tháng 4/2021

Tháng 4 có những ngày tốt nào mà bạn cần biết? Tham khảo ngay danh sách xem ngày đổ mái tháng 4 tốt sau đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/4/2021, Âm lịch: Ngày 20/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 4/4/2021, Âm lịch: Ngày 23/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 5/4/2021, Âm lịch: Ngày 24/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/4/2021, Âm lịch: Ngày 26/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 10/4/2021, Âm lịch: Ngày 29/2/2021
 • Dương lịch: Ngày 12/4/2021, Âm lịch: Ngày 1/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 14/4/2021, Âm lịch: Ngày 3/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/4/2021, Âm lịch: Ngày 4/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/4/2021, Âm lịch: Ngày 7/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/4/2021, Âm lịch: Ngày 8/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/4/2021, Âm lịch: Ngày 10/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/4/2021, Âm lịch: Ngày 13/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 26/4/2021, Âm lịch: Ngày 15/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/4/2021, Âm lịch: Ngày 16/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 30/4/2021, Âm lịch: Ngày 19/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 31/4/2021, Âm lịch: Ngày 20/3/2021

5. Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 5/2021

Ngày tốt tháng 5 nên đổ mái:

 • Dương lịch: Ngày 1/5/2021, Âm lịch: Ngày 20/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 3/5/2021, Âm lịch: Ngày 22/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/5/2021, Âm lịch: Ngày 25/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 8/5/2021, Âm lịch: Ngày 27/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 9/5/2021, Âm lịch: Ngày 28/3/2021
 • Dương lịch: Ngày 14/5/2021, Âm lịch: Ngày 3/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/5/2021, Âm lịch: Ngày 4/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 17/5/2021, Âm lịch: Ngày 6/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 20/5/2021, Âm lịch: Ngày 9/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 22/5/2021, Âm lịch: Ngày 11/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 23/5/2021, Âm lịch: Ngày 12/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 26/5/2021, Âm lịch: Ngày 15/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/5/2021, Âm lịch: Ngày 16/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 29/5/2021, Âm lịch: Ngày 18/4/2021

6. Xem ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi tháng 6/2021

Chọn ngày đổ mái tuổi Quý Hợi 1983 tốt tháng 6 như sau:

 • Dương lịch: Ngày 1/6/2021, Âm lịch: Ngày 21/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 3/6/2021, Âm lịch: Ngày 23/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 4/6/2021, Âm lịch: Ngày 24/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/6/2021, Âm lịch: Ngày 27/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 8/6/2021, Âm lịch: Ngày 28/4/2021
 • Dương lịch: Ngày 12/6/2021, Âm lịch: Ngày 3/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/6/2021, Âm lịch: Ngày 6/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 17/6/2021, Âm lịch: Ngày 8/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/6/2021, Âm lịch: Ngày 9/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/6/2021, Âm lịch: Ngày 12/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 22/6/2021, Âm lịch: Ngày 13/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/6/2021, Âm lịch: Ngày 15/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/6/2021, Âm lịch: Ngày 18/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 29/6/2021, Âm lịch: Ngày 20/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 30/6/2021, Âm lịch: Ngày 21/5/2021

7. Xem ngày hoàng đạo đổ trần, lợp mái tháng 7/2021

Tham khảo thống kê ngày tốt tháng 7:

 • Dương lịch: Ngày 3/7/2021, Âm lịch: Ngày 24/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 4/7/2021, Âm lịch: Ngày 25/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/7/2021, Âm lịch: Ngày 27/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 9/7/2021, Âm lịch: Ngày 30/5/2021
 • Dương lịch: Ngày 11/7/2021, Âm lịch: Ngày 2/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 13/7/2021, Âm lịch: Ngày 4/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 14/7/2021, Âm lịch: Ngày 5/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 17/7/2021, Âm lịch: Ngày 8/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/7/2021, Âm lịch: Ngày 10/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 20/7/2021, Âm lịch: Ngày 11/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 23/7/2021, Âm lịch: Ngày 14/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/7/2021, Âm lịch: Ngày 15/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 26/7/2021, Âm lịch: Ngày 17/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 29/7/2021, Âm lịch: Ngày 20/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 30/7/2021, Âm lịch: Ngày 21/6/2021

8. Ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 8/2021

Tháng 8 có ngày tốt nào để tuổi Quý Hợi đổ mái?

 • Dương lịch: Ngày 1/8/2021, Âm lịch: Ngày 23/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 4/8/2021, Âm lịch: Ngày 26/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/8/2021, Âm lịch: Ngày 28/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/8/2021, Âm lịch: Ngày 29/6/2021
 • Dương lịch: Ngày 8/8/2021, Âm lịch: Ngày 1/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 9/8/2021, Âm lịch: Ngày 2/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 12/8/2021, Âm lịch: Ngày 5/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 13/8/2021, Âm lịch: Ngày 6/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/8/2021, Âm lịch: Ngày 8/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/8/2021, Âm lịch: Ngày 11/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/8/2021, Âm lịch: Ngày 12/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/8/2021, Âm lịch: Ngày 14/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/8/2021, Âm lịch: Ngày 17/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 25/8/2021, Âm lịch: Ngày 18/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/8/2021, Âm lịch: Ngày 20/7/2021

9. Chọn ngày tốt đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 9/2021

Tham khảo ngày đổ mái tốt tháng 9 năm 2021:

 • Dương lịch: Ngày 1/9/2021, Âm lịch: Ngày 25/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 2/9/2021, Âm lịch: Ngày 26/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 5/9/2021, Âm lịch: Ngày 29/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/9/2021, Âm lịch: Ngày 30/7/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/9/2021, Âm lịch: Ngày 1/8/2021
 • Dương lịch: Ngày 8/9/2021, Âm lịch: Ngày 2/8/2021
 • Dương lịch: Ngày 10/9/2021, Âm lịch: Ngày 4/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 13/9/2021, Âm lịch: Ngày 7/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/9/2021, Âm lịch: Ngày 9/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 16/9/2021, Âm lịch: Ngày 10/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/9/2021, Âm lịch: Ngày 12/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/9/2021, Âm lịch: Ngày 15/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 22/9/2021, Âm lịch: Ngày 16/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/9/2021, Âm lịch: Ngày 18/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/9/2021, Âm lịch: Ngày 21/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 29/9/2021, Âm lịch: Ngày 23/9/2021

10. Tuổi Quý Hợi nên đổ mái ngày nào tháng 10/2021?

Nếu bạn đang xem ngày đổ mái tháng 10 hợp tuổi Quý Hợi thì không nên bỏ qua danh sách sau:

 • Dương lịch: Ngày 1/10/2021, Âm lịch: Ngày 25/8/2021
 • Dương lịch: Ngày 2/10/2021, Âm lịch: Ngày 26/8/2021
 • Dương lịch: Ngày 4/10/2021, Âm lịch: Ngày 28/8/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/10/2021, Âm lịch: Ngày 1/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 9/10/2021, Âm lịch: Ngày 4/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 11/10/2021, Âm lịch: Ngày 6/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 12/10/2021, Âm lịch: Ngày 7/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/10/2021, Âm lịch: Ngày 10/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 16/10/2021, Âm lịch: Ngày 11/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/10/2021, Âm lịch: Ngày 13/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/10/2021, Âm lịch: Ngày 16/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 22/10/2021, Âm lịch: Ngày 17/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/10/2021, Âm lịch: Ngày 19/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/10/2021, Âm lịch: Ngày 22/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 28/10/2021, Âm lịch: Ngày 23/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 29/10/2021, Âm lịch: Ngày 24/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 30/10/2021, Âm lịch: Ngày 25/9/2021

11. Ngày lợp mái cho tuổi sinh năm 1983 tháng 11/2021

Tham khảo ngay danh sách xem ngày đổ mái tháng 11 tốt đẹp sau đây:

 • Dương lịch: Ngày 2/11/2021, Âm lịch: Ngày 26/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 4/11/2021, Âm lịch: Ngày 30/9/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/11/2021, Âm lịch: Ngày 2/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/11/2021, Âm lịch: Ngày 3/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 10/11/2021, Âm lịch: Ngày 6/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 11/11/2021, Âm lịch: Ngày 7/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 13/11/2021, Âm lịch: Ngày 9/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 16/11/2021, Âm lịch: Ngày 12/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/11/2021, Âm lịch: Ngày 14/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/11/2021, Âm lịch: Ngày 15/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 22/11/2021, Âm lịch: Ngày 18/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 23/11/2021, Âm lịch: Ngày 19/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 25/11/2021, Âm lịch: Ngày 21/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 28/11/2021, Âm lịch: Ngày 24/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 30/11/2021, Âm lịch: Ngày 26/10/2021

12. Xem ngày đổ trần tốt cho tuổi Quý Hợi tháng 12/2021

Cuối năm 2021 có những ngày nào tốt nên chọn để đổ mái cho tuổi Quý Hợi?

 • Dương lịch: Ngày 1/12/2021, Âm lịch: Ngày 27/10/2021
 • Dương lịch: Ngày 6/12/2021, Âm lịch: Ngày 3/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/12/2021, Âm lịch: Ngày 4/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 9/12/2021, Âm lịch: Ngày 6/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 12/12/2021, Âm lịch: Ngày 9/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 14/12/2021, Âm lịch: Ngày 11/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/12/2021, Âm lịch: Ngày 12/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/12/2021, Âm lịch: Ngày 15/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/12/2021, Âm lịch: Ngày 16/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/12/2021, Âm lịch: Ngày 18/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/12/2021, Âm lịch: Ngày 21/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 26/12/2021, Âm lịch: Ngày 23/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/12/2021, Âm lịch: Ngày 24/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 30/12/2021, Âm lịch: Ngày 27/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 31/12/2021, Âm lịch: Ngày 28/11/2021

13. Một số lưu ý kiêng kỵ khi đổ mái nhà

Để đảm bảo ngôi nhà hài hòa và mang lại may mắn, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau khi đổ mái:

 • Thứ nhất: Theo quy tắc “nhất góc ao, nhì đao đình”: Khi thiết kế mái nhà, tránh đặt mái đối diện với góc mái đình hoặc góc cạnh của mái đình, miếu. Điều này có thể gây xung đột, không tốt cho cuộc sống gia đình và thu hút khí xấu vào nhà.

 • Thứ hai: Điểm góc mái: Nếu cửa nhà chính đối diện với góc mái, có thể gây cảm giác không ổn định, không tốt cho ngôi nhà.

 • Thứ ba: Dựa vào cấu tạo của mái lợp: Cần lưu ý hướng mái nhà và cấu trúc của nó. Những ngôi nhà truyền thống thường có mái nhà hình tam giác. Hiện nay, mái nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại hơn, nhưng nếu tính theo phong thủy, mái nhà hình tam giác không tốt cho những ngôi nhà lân cận.

 • Thứ tư: Nóc nhà: Nóc nhà thường được thiết kế để thông gió và thoát khí. Nếu nhà bên cạnh có cửa sổ đối diện với nóc nhà, có thể gây mất tài chính dễ dàng.

 • Thứ năm: Cây đòn đông: Cây đòn đông đóng vai trò quan trọng trong việc làm mái nhà. Nên tránh chĩa cây đòn đông và đòn tay sang nhà bên cạnh.

 • Thứ sáu: Màu