Làm thế nào để cài đặt thư viện vào VS Code?

Để chạy mã C/C++ của mình, chúng ta cần tải xuống hai thứ.

MinGW Compiler

Đầu tiên, ta cần tải xuống trình biên dịch MinGW để biên dịch mã hoặc đơn giản là chuyển đổi mã nguồn thành ngôn ngữ máy tính có thể đọc được.

Visual Studio Code

Sau đó, chúng ta cần IDE Visual Studio Code để viết chương trình.

  1. Truy cập https://sourceforge.net/projects/mingw/ và nhấp vào nút tải xuống.
  2. Mở tệp mingw-get-setup.exe và cài đặt mặc định. Sau khi cài đặt, cửa sổ “MinGW Installation Manager” sẽ hiển thị.

Cài đặt trình biên dịch trong MinGW Installation Manager

  1. Nhấp vào ô đánh dấu bên trái của mingw32-gcc-g++ (Tôi đã tải xuống rồi, vì vậy nó hiển thị màu xanh lá cây). Chọn Cài đặt > Áp dụng thay đổi > Áp dụng từ thanh menu.

Bổ sung thư mục vào biến môi trường PATH

Chúng ta cần bổ sung thư mục C:MinGWbin vào biến môi trường PATH của hệ thống để truy cập vào thư mục trên bằng cách đơn giản chỉ việc gõ một lệnh trong CLI mà không cần viết toàn bộ đường dẫn.

  1. Tìm kiếm “môi trường” trong hộp tìm kiếm. Nhấp vào Chỉnh sửa các biến môi trường hệ thống > Môi trường.
  2. Sau khi làm theo các bước trên, cửa sổ “Cài đặt biến môi trường” sẽ hiển thị. Nhấp vào Path > Chỉnh sửa > Mới và dán C:MinGWbin. Nhấp vào Ok và bạn đã chỉnh sửa thành công biến môi trường PATH.

Với việc đã cài đặt trình biên dịch, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng tải xuống VSCode và viết chương trình C/C++ đầu tiên của mình.

  1. Nhấp vào đây để tải xuống VS Code. Sau khi tải xuống, mở tệp cài đặt.
  2. Chấp nhận thỏa thuận, chọn tất cả các ô hiện trong hình ảnh. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể chọn ô Tạo biểu tượng trên desktop và nhấp vào Next > Cài đặt. Chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công VS Code trên máy tính của bạn.

VS Code đã sẵn sàng để viết mã đầu tiên, nhưng hãy tải xuống và cài đặt một số tiện ích quan trọng khác để làm việc dễ dàng hơn.

  • Đầu tiên, hãy chuyển đến tab Extensions (Ctrl+Shift+X), và tìm kiếm “c/c++”. Nhấp vào extension đầu tiên bạn thấy, tức là “C/C++” của Microsoft, sau đó nhấp vào Cài đặt.

Tiện ích mở rộng này cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ C/C++ cho Visual Studio Code, bao gồm các tính năng như IntelliSense và gỡ lỗi.

  • Bây giờ chúng ta sẽ tải xuống một tiện ích mở rộng khác. Tìm kiếm “Code Runner Jun Han”, nhấp vào extension đầu tiên bạn thấy và cài đặt nó.

Tiện ích mở rộng này cho phép chạy các đoạn mã và tệp mã cho nhiều ngôn ngữ như C, C++, Java, JS, PHP, Python, vv.

Để chạy mã của chúng ta trong terminal tích hợp của VS Code, chúng ta chỉ cần làm một việc cuối cùng. Đi đến tab Settings (Ctrl+,), tìm kiếm “code runner terminal” và chọn ô giống như trong hình ảnh.

Chúc mừng bạn đã đọc đến cuối bài viết và đã thiết lập môi trường VSCode để phát triển C/C++ thành công.

MinGW Installation Manager

Installing compilers in MinGW Installation manager

VS Code setup window