Giải SGK Tin học 7 Bài 8: Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

A. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức là một kỹ năng quan trọng khi làm việc với các bảng tính. Hãy xem cách sử dụng địa chỉ ô tính để tính điểm trung bình cộng các Điểm thường xuyên 1 ở ô C9.

Bước 1: Chọn ô C9

Đầu tiên, hãy nháy chuột vào ô C9 để chọn nó.

Bước 2: Nháy chuột vào vùng nhập liệu

Tiếp theo, hãy nháy chuột vào vùng nhập liệu để chuẩn bị nhập công thức.

Bước 3: Nhập công thức

Sau đó, nhập công thức =(C3+C4+C5+C6+C7+C8)/6 và gõ phím Enter để tính toán.

=> Đây là thứ tự sắp xếp đúng để tính điểm trung bình cộng các Điểm thường xuyên 1 ở ô C9.

  1. Sao chép công thức

Hãy xem các bước để sao chép công thức tính trung bình cộng Điểm thường xuyên 1 ở ô C9 để tính trung bình Điểm thường xuyên 2, trung bình Điểm giữa kì, trung bình Điểm cuối kì, Điểm trung bình môn của tổ.

Bước 1: Chọn ô C9

Nhấp vào ô C9 để chọn nó.

Bước 2: Sao chép công thức

Di chuyển con trỏ chuột đến góc phải dưới ô tính C9 để con trỏ chuột trở thành dấu +, sau đó kéo và thả chuột đến ô tính G9.

Khám phá 2 trang 44 Tin học lớp 7: So sánh và giải thích sự khác nhau giữa các công thức ở ô tính E9 và ô tính C9.

Khi sao chép công thức, vị trí tương đối của ô tính chứa công thức và các ô tính trong công thức không thay đổi. Cách tính và xử lý dữ liệu cũng không thay đổi khi sao chép.

  • Công thức tính ở ô C9 là =(C3+C4+C5+C6+C7+C8)/6.
  • Khi sao chép sang ô tính E9, công thức được tự động điều chỉnh thành =(E3+E4+E5+E6+E7+E8)/6.
  • Khi địa chỉ của ô tính chứa công thức thay đổi, thì địa chỉ của các ô tính trong công thức cũng tự động thay đổi theo. Tuy nhiên, vị trí tương đối của các ô tính chứa công thức và các ô tính trong công thức không thay đổi, đảm bảo cho công thức tính đúng điểm cho ô E9.

Luyện tập (trang 44)

Luyện tập 1 trang 44 Tin học lớp 7: Em có nên sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức hay không? Vì sao?