Tăng tốc công việc với các phím tắt Corel bạn nên biết

Bạn đã từng mắc kẹt trong việc tìm kiếm công cụ trong phiên bản Corel mà bạn không thể tìm thấy? Bạn muốn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn? Hãy để chúng tôi giới thiệu với bạn một số phím tắt quan trọng trong Corel mà chắc chắn sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn.

Nhóm phím F (F1 đến F12)

Trong nhóm phím F, chúng ta có những phím tắt sau đây:

 • Mở trình giúp đỡ: F1
 • Phóng to và trả lại công cụ trước: F2
 • Thu nhỏ dần bản vẽ: F3
 • Hiển thị toàn bộ đối tượng: F4
 • Vẽ đường thẳng: F5
 • Vẽ hình chữ nhật: F6
 • Vẽ hình tròn: F7
 • Chỉnh sửa văn bản: F8
 • Xem trước full màn hình: F9
 • Chỉnh sửa nốt: F10
 • Bật Fountain Fill (đối tượng màu): F11
 • Thuộc tính đường viền: F12

Phím tắt trong Corel

Nhóm tổ hợp phím Ctrl + Shift +…

Nhóm tổ hợp phím Ctrl + Shift +… cung cấp các chức năng sau:

 • Sao chép thuộc tính từ một đối tượng khác đến đối tượng bạn chọn: Ctrl + Shift + A
 • Thêm hoặc bỏ chữ hoa lớn trong đoạn văn: Ctrl + Shift + D
 • Biến đổi đường khung thành đối tượng: Ctrl + Shift + Q
 • Mở hộp thoại soạn văn bản: Ctrl + Shift + T
 • Xem danh sách phông chữ: Ctrl + Shift + W
 • Đảo ngược thao tác cuối: Ctrl + Shift + Z

Nhóm tổ hợp phím Ctrl +…

Nhóm tổ hợp phím Ctrl +… cung cấp các chức năng sau:

 • Chọn tất cả các đối tượng: Ctrl + A
 • Sao chép đối tượng: Ctrl + C
 • Nhân đôi đối tượng: Ctrl + D
 • Căn giữa đối tượng: Ctrl + E
 • Tạo nhóm các đối tượng đã chọn: Ctrl + G
 • Nhập đối tượng hoặc văn bản: Ctrl + L
 • Mở cửa sổ Options Corel Draw: Ctrl + J
 • Gióng đều hai văn bản: Ctrl + J
 • Tách rời đối tượng đã chọn: Ctrl + K
 • Kết hợp các đối tượng đã chọn: Ctrl + L
 • Gióng hàng sang trái: Ctrl + L
 • Tạo bản vẽ mới: Ctrl + N
 • Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản: Ctrl + M
 • Mở bản vẽ: Ctrl + O
 • In bản vẽ: Ctrl + P
 • Chuyển đối tượng thành đường cong: Ctrl + Q
 • Lặp lại thao tác sau cùng: Ctrl + R
 • Gióng hàng văn bản sang bên phải: Ctrl + R
 • Lưu bản vẽ: Ctrl + S
 • Mở định dạng thuộc tính văn bản: Ctrl + T
 • Rã các đối tượng đã chọn thành các đối tượng khác nhau: Ctrl + U
 • Gạch chân văn bản: Ctrl + U
 • Dán nội dung sao chép vào bản vẽ: Ctrl + V
 • Đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới: Ctrl + Y
 • Làm mới cửa sổ bản vẽ: Ctrl + W
 • Cắt chọn lọc trong công cụ Shape: Ctrl + X
 • Phục hồi thao tác trước và hủy bỏ thao tác: Ctrl + Z

Phím tắt trong Corel

Nhóm tổ hợp phím Alt + …

Nhóm tổ hợp phím Alt + … cung cấp các chức năng sau:

 • Hiển thị đặc tính đối tượng được chọn: Alt + Enter
 • Mở cửa sổ thấu kính: Alt + F3
 • Thoát khỏi phần mềm Corel: Alt + F4
 • Mở Position trong Transformation: Alt + F7
 • Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation: Alt + F8
 • Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation: Alt + F9
 • Mở cửa sổ kích thước Size trong Tranformation: Alt + F10
 • Căn văn bản theo đường gốc: Alt + F12

Nhóm tổ hợp phím Shift

Nhóm tổ hợp phím Shift cung cấp các chức năng sau:

 • Giúp đỡ: Shift + F1
 • Phóng to đối tượng được chọn: Shift + F2
 • Hiển thị toàn bộ trang in: Shift + F4
 • Chuyển đổi giữa 2 chế độ xem ảnh: Shift + F9
 • Chọn màu cho đối tượng – Uniform Fill: Shift + F11
 • Phác thảo màu với đối tượng – Outline Color: Shift + F12
 • Đặt đối tượng xuống lớp cuối cùng: Shift + PgDn
 • Đặt đối tượng lên lớp trên hết: Shift + PgUp
 • Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản: Shift + Insert
 • Xóa chọn lọc đối tượng: Shift + Delete

Phím tắt căn chỉnh đối tượng

Phím tắt căn chỉnh đối tượng rất hữu ích khi bạn đã chọn từ 2 đối tượng trở lên. Dưới đây là một số chức năng cụ thể:

 • Vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon: A
 • Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy: B
 • Sắp các đối tượng vào trung tâm: C
 • Vẽ hình caro trong Polygon: D
 • Xếp hàng ngang các đối tượng với nhau: E
 • Làm đầy màu và chọn màu và đối tượng: G
 • Sử dụng công cụ Pan để kéo trang: H
 • Vẽ đường cong Preset trong Freehand: I

Dùng những phím tắt để căn chỉnh đối tượng dễ dàng hơn

Một số phím tắt Corel khác

Dưới đây là một số phím tắt Corel khác mà bạn có thể tận dụng:

 • Xóa đối tượng: Delete
 • Tiến lên và thêm trang: PgDn
 • Lùi về trang trước và thêm trang mới: PgUp
 • Kích thước trong Dimensions: Linear
 • Làm đầy đối tượng: Mesh Fill

Trên đây là tổ hợp các phím tắt Corel mà bạn nên biết để làm việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn thành công!

Xem thêm: